Conference; Leadership

Susel Gelişim Merkezi tarafından Kıbrıs İlim Üniversitesinde verilen Liderlik konulu konferansta liderlik anlatıldı.

Başta Rektör Prof.Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL olmak üzere, Üniversitenin Akademisyen ve yöneticilerinin yanısıra, Üniversitenin bağlı bulunduğu ÖZOK GROUP yöneticilerinin de  yoğun bir biçimde katıldığı bu konfertansta liderliğin  ne olduğu, liderlik tipleri, liderlerin özellikleri anlatıldı ve  her yönetici iyi bir  lider midir, her lider iyi bir yöneticimidir sorularına cevaplar arandı.

Katılımcıların da interaktif bir biçimde konunun içine alındığı ve çeşitli görsellerle desteklenen sunum sırasında katılımcıların içinde yer aldığı birçok yönetim oyunu oynanarak yöneticilerin konuya bakış açıları geliştirilmeye çalışıldı.

Etkin ve başarılı sunumuyla dikkatleri üzerinde toplayan Ahmet Akın’a konferans sonrasında Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL tarafından teşekkür belgesi verildi.