Cyprus Research Center

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KAM) 1 Eylül 2018 tarihinde kurulmuştur. KAM’ın kuruluş amacı; Kıbrıs tarihi, ekonomisi, sosyo-kültürel hayatı başta olmak üzere araştırma projeleri hazırlamak, Kıbrıs Sorunu ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarıyla ilgili çalışmalar yapmak, bu çalışmalarda elde edilen sonuçları raporlamak / bilgilendirmektir.

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin çalışma alanların genişliği, diğer üniversiteler, kamu veya özel kurumlarla iş birliği yapmayı da zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla benzer çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla koordineli veya tek başına panel, sempozyum vb. bilimsel faaliyetler düzenlemeyi amaç edinmiştir. KAM, amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında ilgili kamu veya özerk/özel kurumlar, faaliyetler hakkında bilgilendirmeyi, ve çalışmalar hakkında geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir...

Vizyon

Kıbrıs Araştırma Merkezinin vizyonu; KKTC’nin tarihi, siyasi, hukuki, ekonomik, sosyo-kültürel sorunlarını bilimsel metodlarla incelemek, Kıbrıs Sorunu başta olmak üzere Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarıyla ilgili güncel gelişmeleri takip etmek, söz konusu konularda bilimsel çalışmalar yapmak veya bilimsel çalışmalara katılmak suretiyle elde edilecek sonuçları KKTC kamuoyu ve resmi kurumlarıyla paylaşmak, özellikle Kıbrıs Türk tarihiyle ilgili çalışmalar yapmak suretiyle KKTC gençliğinin tarih bilincinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Misyon

Kıbrıs Araştırma Merkezi, yönetmeliğinde belirtilen ilgi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak, yapacağı araştırma ve uygulamalarla bilgi üretmek ve elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşmak misyonu ile çalışmalarını yürütmektir. Bu kapsamda olmak üzere; gerek KKTC’de gerekse Türkiye’de yapılacak ulusal/uluslararası etkinlik ve ziyaretler, kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, panel, konferans, yuvarlak masa toplantıları, sertifikalı eğitimler, AB projeleri, gibi çalışmalara katılmayı hedeflemektedir.