Institute of Graduate Studies

Günümüzde iş dünyasında ve akademik yaşamda lisansüstü eğitim görmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü olarak Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri alanlarında çeşitli yüksek lisans programları yürütmekteyiz. Bu programlarda hem yükseköğretim kurumları için akademisyen yetiştirmek hem de kamu ve özel sektör kuruluşları için nitelikli insan gücü yetiştirmek temel amaçlarımız arasındadır.

Director's
Message

Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU

Tgedikoglu

Graduate Studies

Business Management (English)
Physiotherapy and Rehabilitation
Tourism Management (English)
Guidance and Psychological Counseling
Nursing
Educational Administration, Supervision, Economy and Planning