Kadın Çalışmaları

Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Dünyada ve ülkemizde disiplinler arası bir organizasyon altında toplumsal ve ekonomik kalkınma içersinde yerini alabilmesi, kadınların, çocuk, engelli ve mağdur bireylerin karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi, yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesini amaçlamaktadır

Vizyon

“Kadının ekonomik ve sosyal statüsünü yükseltmek hususunda sadece ulusal değil uluslararası alanda etkili, güçlü ve öncü bir merkez”

Misyon

Ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirmek.”

Faaliyet Alanları

“Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratarak, kadınların yaşamın her alanında karşılaştığı sorunların, engellemelerin azaltılmasını sağlamak.”

Merkezin Amaçları

“Kadınların hak ettiği sevgi, saygı, hoşgörü ve destek kültürünün gelişmesine katkı sağlayarak faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.”