Kamu Hukuku (Tezli)

EĞİTİM OLANAKLARI:

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmeleri, kamu hukuku alanında inceleme ve araştırma yapmaları, kamu hukuku alanı içinde bulunan ana disiplinlerde derinlemesine bilgi sahibi olmaları, araştırma-inceleme yöntemleri aracılığıyla gerekli bilimsel altyapının hazırlanması programın hedefleri arasındadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamu hukukuna ilişkin sorunları saptama ve bu sorunları aydınlatabilecek bilimsel ve yargısal kaynaklara ulaşma ve ulaşılan bilgiler yardımıyla hukuki sorunlara çözümler bulma konusunda bilimsel yeterliliğe ulaşacaklardır.

Hukuk lisans programı esnasında öğrenilen bilgiler, gittikçe karmaşık, geniş boyutlar kazanan hukuksal soru ve sorunların ele alınmasında yeterli olamamaktadır. Kamu hukukunu ilgilendiren çok sayıda güncel gelişme, uluslararası hukukun artan etkisi; mevzuatın yeniden incelenip değerlendirilmesine etki eden sebeplerdir. Tezli Yüksek Lisans Programı, geniş seçmeli ders içerikleri ile öğrencinin ilgi alanına göre şekillenebilen öğrenci odaklı bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler uzmanlaşmanın getirdiği bir sonuç olarak daha iyi kariyer olanaklarına sahip olma olanağını elde edebilecektir. Özellikle kamuda görev alan veya almak isteyen hukukçular için Kamu Hukuku Yüksek Lisans diplomasının meslek kariyerine etkisi oldukça önemlidir.

Kariyer Olanakları:

Tezli yüksek lisans programını tamamlayanlar, hukuk alanında tam donanıma sahiptirler ve hukukta mevcut olan güncel sorunları aşabilme yetkinliğine de sahip olurlar. Kamu Hukuku gerekliliklerini karşılayan bireyler sahip oldukları bilgi ve becerileri mesleki hayatlarında yetkinlikle uygulayabilirler. Program mezunlarının; Avukat, Hakim ve Savcı unvanıyla yetkinlik derecesiyle mesleki çalışma olanakları bulunur. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanakları alternatifler arasında yer alır. Hukuk Programları kamu alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan çekirdek programıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kamu alanına ilişkin hukuk programları mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış açılarına sahip hukukçu gereksinimine etkili biçimde yanıt vermektedir. Hukuk Departmanı, mezunlarını  ayrım yapmaksızın hukuk kariyerinin her alanında ve kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilecek birikime ve meslek etiğine uygun yetiştirmeye odaklanmıştır.