Dekan Atun “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ankara’nın Şehirleşme Sürecinde Alman Bina ve Yol Yapım Planlaması ile Teknolojisinin Etkileri“ başlıklı bildirisinde Cumhuriyetin başlangıç döneminde Ankara’nın şehirleşme planının üç kez ve üç farklı yılda üç farklı Alman mimar tarafından çizildiğini, binaların şekil, kullanım ve yapım tekniği açısından Selçuk-Osmanlı Mimarisinden farklı olarak Alman mimari anlayışına göre yapıldığını, semt isimleri ile sokak isimlerinin birbirine uyumlu olarak alfabetik sıralamaya göre adlandırıldığını ve 1923-1938 dönemi içinde Ankara’da Alman mimarlar tarafından inşa edilmiş olduğunu kaydetti. Almanların Türkiye’ye geliş ve Ankara’yı inşaalarında kullandıkları yöntem konusunda da bilgiler veren Atun, bugün Ankara’da faaliyette olan birçok devlet dairesi ve okulun, Almanların eseri olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. ATA ATUN

1948 yılında doğan Ata Atun Kıbrıs’lı Türk olup, Orta eğitimini Ankara Koleji, Magosa Namık Kemal Lisesi ve Şişli Koleji’nde tamamlayarak, İnşaat Mühendisliği Lisans eğitimini Bağdat Al Hikma Üniversitesi, Lisans üstü eğitimini California’daki Century Üniversitesi ve Doktora eğitimini’de Texas’daki Century Üniversitesinde tamamlamış ve 1994 yılında Fulbright bursu ile Washington’da Doktora üstü çalışma yapmıştır. 2018 yılında Girne Ame-rikan Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Doktorasını tamamlamıştır.
Mücahitlik hizmetini, Mağusa Sancağında 1970 yılında yapmış olup, 1974 Barış Ha-rekâtına katılmıştır.
1976 yılında, çok genç yaşta Mağusa Milletvekili seçilerek KKTC Meclisine girmiştir.
Nisan 2001’de KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanına Politik Danışmanlık görevine getirilmiştir. Annan Planı çerçevesince 2004 yılında yapılan toplumlararası görüş-melerde Denizcilik ve Deniz Taşımacılığı Komitesinde Türk Heyetinin Başkanlığını yapmış-tır.
Ocak 2005’de KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.