Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Alvan Bozdereli, 1. LEFKE Kent Sempozyumu’nda “Sürdürülebilir Yaşamlar için Yavaş Şehir: Lefke Örneği” konulu bir bildiri ile sempozyumda yer aldı.

Sempozyum Lefke Belediyesi tarafından 12-14 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenmiştir. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı sempozyumda ilçenin sürdürülebilirliği için bu konuda önerileri de içeren çeşitli disiplinlerden akademisyenler bilimsel çalışmalarını sunmuşlardır. “Mavi ve yeşilin karıştığı, suyun coştuğu, medeniyetlerin buluştuğu tarihi kent” sloganıyla düzenlenen sempozyum 14 Aralık Cuma günü sona ermiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Alvan Bozdereli, 1. Lefke Kent Sempozyumu’nda “Sürdürülebilir Yaşamlar için Yavaş Şehir: Lefke Örneği” konulu bir bildiri sunmuştur. Yrd. Doç Dr. Bozdereli, bildirisinde, Sürdürülebilir kalkınmanın özellikle küçük kasabaların dayanıklılık ve iyi halini devam ettirebilmeleri için bir gereklilik olduğuna değinmiştir. Ayrıca, yerelleşme ve yerel kalkınma, küreselleşmenin diğer yüzünü oluşturduğunu ve şehirlerin de yerel kalkınmanın önemli aktörleri olduğuna değindiği çalışmasında yerele özel olan kültürel ögeler, tarihi, sosyal ve beşeri her türlü ayrıcalık yaratan ve kimliği belirleyen faktörler de şehirler bazında vurgulanması gereken unsurlar olduğunu vurgulamıştır. Çalışmanın temelinde, yerel kalkınmada öne çıkarılması gereken bu unsurlarla aynılıklardan sıyrılarak farklı ve kendilerine özgülüğü vurgulayabilen şehirler, küresel ortamda ayrıcalıklı yerlerini alma şansını elde edebilecekleri görüşü tartışılmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Bozdereli Yavaş Şehir şehiri olmak bir şehirin geleceğine yapılabilecek en iyi ve en doğru yatırımlardan biridir söyleminden yola çıkarak Kuzey Kıbrıs’ın tamamında “Yavaş Şehir” felsefesinin hâkim olduğu bir yaşam yaratmak, gerekli şartların doğal olarak mevcut olması sayesinde mümkün olabileceğini böylelikle, Kuzey Kıbrıs’ta kurulacak bir Yavaş Şehir ağı sayesinde KKTC’nin uzun dönemli kalkınma sürecinin de başlayabileceğini vurgulamıştır.