Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından kadın ve çocuk haklarının ihlal edildiği, şiddetin gittikçe arttığı günümüzde, ülkemizde de azımsanmayacak oranda yükselişe geçen kadın ve çocuk istismarına dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak, toplumun en üst kademelerinden aşağıya doğru duyarlılık oluşturmak adına Merit Royal Premium Otelde bir panel gerçekleştirildi.
21 Aralık 2018 Cuma günü, 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşen “Aydınlık Ufuklar Panelin” Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde yer alan KİÜKAM (Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve ÇAEM’in (Çocuk Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi) tarafından ortaklaşa olarak koordine edildi.
Panelde yapılan konuşmalarda kadın ve çocuk haklarına, kadın ve çocuğa şiddet konularına dikkat çekilerek, toplumsal duyarlılık oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Panelde;
Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, iki merkezin ilk aktivitesinin açılışı için güzel bir başlangıç olduğunun ve üniversitelerin ilim dışına topluma katkı sağlaması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Sosyal sorumluluk bilinci ile merkezlerin oluşturulduğu, tarım, yenilenebilir enerji, Kıbrıs Araştırmaları, Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Çocuk Üniversitesi’ni kurmanın mutluluğu içerisinde olduğuna değindi. 21 Aralık Şehitler Haftasında şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andı.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş yaptığı konuşmada, ‘’Cinsiyet eşitliğinde kadınların daha çok konuşacağı kadın ve çocuk haklarının öne çıkacağı gündeme olan çalışmalara öncülük etmeliyiz. Kadın, çocuk ve hayvanı mutlu olan toplumlar mutludur.’’ dedi.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Fatma Özok konuşmasında; ölümsüz bir kadınla, tanrıça ile anılan bir coğrafyada yaşadığımızı, Türk destanlarında kadının güç, ilham kaynağı, saygın ve ilahi varlıklar olduğunu, zaman içinde kadının sosyal hayattan uzaklaştırıldığını, Cumhuriyet Dönemi’nde kadının tekrar öne çıkmaya başladığını vurguladı.
Panelin ana konuşmacısı Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın eşi Sayın Meral Akıncı
açılış konuşmasında kadın çalışmaları yapan biri olarak, yaptığı çalışmalara değindi. ‘’Çocuk haklarına Kadın haklarına ile başlamak çok doğrudur’’ dedi. KKTC’de ev içi şiddet yasası olması gerektiğine değindi. KAYAD olarak yaptıkları çalışmalarla poliste ev içi şiddet birimleri, adli yardım sisteminin başlaması, yerel yönetimlerin sığınma evleri yapması gibi çok güzel oluşumlara neden olduklarını, bunun güç ve motivasyon verdiğini belirtti. ‘’Yok saydığımız çocuk istismarı 7 yaşındaki Mustafa Diken vakası ile toplumsal olarak harekete geçmemizi sağladı. Çocuklar yaşadıklarından öğrenirler, onay görerek yaşarsa kendini sevmeyi, güven içinde yaşarsa güveni, dostluk içinde yaşarsa Dünyada sevgiyi bulmayı öğrenir ve öğretir.’’ diyerek çocukların annelerine ithaf ettikleri mesajlar ile konuşmasını bitirdi.
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Asuman Bolkan – Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Müge Beidoğlu (Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretim Üyesi)
“Psikolojik Boyutuyla Kadın ve Çocuk”
Kadının yaşanan şiddet ve istismar ile ilgili toplumsal ve psikolojik boyutu ile yaşadığı sorunlar ve bunların anne çocuk ilişkisine yansıması; çocukların yaşadığı dezavantajlar; okullarda yaşanan sorunlar, Kadın Sığınma Evleri ve mağduriyetler ele alındı.
Dr. Sıla Usar (Milletvekili)
“İş Yaşamında Sivil Toplum Örgütlerinde ve Mecliste Kadın”
Siyasette, iş hayatında, sivil toplum örgütlerinde mobbing; Meclis’te, sivil toplum örgütlerinde görev alırken, mesleğini icra ederken ve vekil olurken kadın olması nedeniyle yaşadığı mobbing, şiddet, istismar ile dezavantajlar oldu mu? Meslek yasalarımızda koruyucu tedbirler var mı? Kısaca iş yaşamında, sivil toplum örgütlerinde ve Meclis’te kadın konusunu KKTC Meclisi’nden bir kadın milletvekilinin Dr. Sıla Usar’ın bakış açısı ile konu değerlendirildi.
Avukat Boysan Boyra (Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı)
“KKTC’de Hukukta ve Yasal Uygulamalarda Kadın ve Çocuk”
KKTC’ de şiddet ve istismara karşı kadını ve çocuğu koruyan yasalar ve alınan önlemler nelerdir? Şiddetin genel boyutları (psikolojik, fiziksel, sözel, cinsel, ekonomik ve Mobbing) ilgili koruyucu yasalar ve yaptırımlar var mı? KKTC’de şu anda var olan aileye ve çocuklara yönelik yasalar yeterli mi? Yasalar ve uygulamalar açısından daha nelere ihtiyaç var? Bir hukukçu olarak kadın ve çocuk haklarını içeren hangi tür davalarla daha çok karşılaşılıyor? KKTC’de konuyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçları nelerdir? konuları deneyimli bir avukat olan Boysan Boyra tarafından aktarıldı.
Daha sonra katılımcılardan soruların alınarak cevaplanması ve panelistlere ve Merit Hoteller Grubu adına Halkla İlişkiler Müdürü Ebru Denger’e plaket takdimi ile panel sona erdi.
Panel Organizatörleri Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Asuman Bolkan ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Çocuk Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ülkü Pişkin Abidoğlu ile Merit Royal Premium Hotel’e panelimize sponsor olarak verdikleri destek ve mükemmel hizmet için teşekkür ederiz.