Halkevleri, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sağlam temellere oturtmak, inkılapların anlaşılmasına ve yerleşmesine katkı sağlamak maksadıyla kurulmuştur. Halkevleri, Tek Parti İdeolojisinin halka benimsetilmesinde kilometre taşlarından birini teşkiletmiş; CHP’nin kontrolünde siyasi bir kuruluş olmakla birlikte, kültürel kalkınma atılımını ve aydınlanma hareketini hedefleyen faaliyetler içinde bulunmuştur. Kalkınma hareketinin halka aktarılmasında Halkevlerinin kullandığı başlıca yöntem, çıkardıkları dergiler olmuştur. Halkevlerinin taşradaki yansımalarından birini oluşturan Samsun Halkevi de, çıkardığı 19 Mayıs Dergisi ile birlikte maneviyata dayanan kültür savaşı başlatmıştır. Görev başına çağrılan ve birbirine inanan Samsun Halkevi çalışanları, halkevi çatısı altında sosyal bir ödevi yerine getirmeye çalışmışlardır. Başka bir deyişle, Samsun’da yaşayan yetişmiş insan gücü, ulvi gayeler etrafında birleşerek, mensubu olduğu topluma karşı sorumluluğunu tam olarak yerine getirmek için görev almıştır. Bu çalışmada, planlı ve geniş teşkilatlı bir mekanizmanın küçük bir bölümünü oluşturan Samsun Halkevi’nin faaliyetlerine ışık tutulmaya çalışılacaktır.