Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, Yrd. Doç. Dr. Roozbeh Vaziri, Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo, Öğr. Gör. Soolmaz Azarmi Lafmajani ve Yrd. Doç. Dr. Ayman Kole tarafından hazırlanan çalışma, turizm sektörünün prestijli kitapları arasında yer alan   “The Routledge Handbook of  Tourism Impacts “ kitabında  Chapter 23 olarak yer aldı.

Editörlüğü Doğan Gürsoy ve Robin Nunkoo tarafından yapılan ve Routledge Taylor & Francis Group yayınevi tarafından basılan kitap uluslararası endekslerce taranan  yayınlar arasında yer alıyor.

550 sahife hacmindeki bu kitabın 4. Kısmında Kıbrıs İlim Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan  “Environmental impact of The Ugly Face of Tourism: Pollution and Management Perspectives“  başlıklı çalışma  23. Chapter olarak yayınlandı.