Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde panel düzenlendi

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından organize edilen
‘’Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Değerler’’ adlı bir panel gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen panelde Amasya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu ‘’Alternatif
Öğretim Yöntemleri’’, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Yücel Gelişli ‘’Öğretmen Eğitiminde Sorunlar’’, Sakarya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Titrek ‘’Eğitimde Yeni Liderlik
Yaklaşımları’’ ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Ömer Tutkun ‘’21. Yüzyılda Eğitim Programlarında Öne Çıkan Değerler’’ konuları
hakkında detaylı bilgiler aktardılar.

GÖKSELKıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Bülend Göksel okuma yeterlilik düzeylerimize baktığımızda ileri düzeyde
olmadığımızın ve yaptığımız panelin ne kadar çok önemli olduğu; yeni
yaklaşımlar ve değerlerle ortaya çıkacağını açıkladı. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
ve Değerler panelinde eski günlerine değinerek öğretmenlerini saygıyla andı.

ARSLANBAŞKıbrıs İlim Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Selman
Arslanbaş
üniversite olarak üzerinde
durduğumuz vizyon ve misyonumuzun, insan kaynağını yetiştirmeye yönelik, yeni
nesil üniversite anlayışı ile şekillendirdiğimiz; akademik altyapının en temel
noktalarından olan eğitimde yeni yaklaşımlar panelini dinlemiş olacağız.
Türkiyedeki eğitim sistemi hatasından ötürü istemediği mesleği yapmak zorunda
kalan veya farklı tercihlerde bulunan, işsiz birçok öğrenci var. Z kuşağının
eğitimdeki yerinin önemi olduğundan ötürü yarının bilgisayar mühendisi
yetiştiriliyor bu öğrenci kod yazacaksak fakat düşünceyi kim verecek, fikri kim
verecek? Şeklinde açıklamalarda bulunuldu. Sn. Arslanbaş, herkesi memur
zihniyetinde yetiştiriyoruz. Hayatta var olabilmek için batı zihniyetine göre
yenilebilir enerji, internet ve uzay teknolojilerinin  önemli olduğu ayrıca Türkiyenin, adanın
gelişimine yön verecek bu eğitimler sayesinde dünyada söz sahibi bireyler
yetiştirebiliriz açıklamasında bulundu.

GEDİKOĞLUModeratör: Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu Eğitimin en büyük sermayesi olan insanı gereken bilgi ve
becerilerle donatarak geleceğini güvence altına alma girişimi olarak tanımlanmaktadır.
Bir ülkenin sosyal ekonomik ve bilimsel 
kalkınmaların en büyük etkiyi eğitim yapmaktadır. Eğitim ülkeler için
var olma meselesi haline gelmiştir. Eğitim bir ülkenin geleceğidir. Eğitim
alanındaki gelişmeleri izlemeyen ve takip etmeyen uluslar değişim rüzgarının
karşısında yok olmaya mahkumdur. Bilgi giderek kıymetli hale gelmektedir.insan
kaynağını yetiştirmesi gerektiren yaklaşım olan 4.0 dijital teknoloji, bireye
özgü ve uygulama temelli eğitimi önceler gelişen bilgi teknolojiye yansımaktadır
açıklamasında bulunmuştur.

KARAMUSTAFAOĞLUProf. Dr. Orhan Karamustafaoğlu ‘’Alternatif Öğretim
Yöntemleri’’
Bizler öğretme işini üstlenen
kişileriz. “Öğretmenlerin temek görevi ne?” okul öncesi, yüksek öğretim kurumu
dahil anlayabileceği yetkiler sergileme çabasındayız.  Ne kadar öğretebiliyoruz? Bizim adımız
öğretmenlik etiketine tamamen uygun mu ? Sınıf ortamında öğretmenlerimizin
eğitim uygulamalarına yönelik çalışmalar artmaktadır. Öğretmen kişi öğrettiğini
görmelidir şeklinde vurguladı. Anlatım Yönlemi, Soru – cevap yöntemi, Örnek
olay, Drama ve Stem konularına dayanarak Öğretmenlerin teknolojilere yönelik
yeni yöntemler uygulaması gerektiğini açıkladı. Ayrıca React stratejisi, Gems
ve 6 – Sigma stratejilerine değindi. Meraklı öğrenme ve sürpriz yaparak
öğretmenin önemli olduğunu ifade etti.

GELİŞLİ

Prof. Dr. Yücel Gelişli ‘’Öğretmen Eğitiminde Sorunlar’’ Eğitim öğretim faaliyetleri eğer
sınıfta yapılacaksa nitelikli öğretmen ve öğrenciyle olması gerektiği
açıklandı. Asıl Sorun Nitelikli öğretmen yetiştirememekten kaynaklı Türkiyede
görev yapan öğretmenlerin yetiştirme biçimi olduğu; eğitimin sınıfta
gerçekleştiğinde öğretmenin ve öğrencinin hangi düzeyde oldukları talihsel
olarak geriye gittiğimizi göstermektedir şeklinde konuşmasına devam etti.  İhtisas meslekleri yaklaşık dört yüz otuz
bölümden mevcut. Bu durumda nasıl yetiştirilecek ve hangi sistemle nasıl
başarıya ilerlenecek diye detay açıklamalarda bulunuldu. Teorik ağırlıklı
eğitimden ziyade uygulama eğitimlerinin olması öğrenci ve öğretmen açısından
verim kazanılacağı ifade edildi. 

TİTREK

Prof. Dr. Osman Titrek ‘’Eğitimde Yeni Liderlik Yaklaşımları’’ “Ezbere dayalı eğitim unutuluyor”
diye konuşmasına başlayan Sn. Titrek Yönetim ve Lilerlik nedir? Sorusuyla giriş
yapmıştır. Son dönemlerde liderliğin baskın olarak gündeme gelmekte olduğunu
ifade etmiştir. Liderlik yapabilmek için bir amacınız olması gerekmektedir.
Amaca uygun yaşantı üretirken, kimin için üretileceğide ortaya çıkmıştır.
Örgütler insanlardan oluşmuş organizmalardır şeklinde vurgulamıştır. Yönetim ve
Lilerlik dendiğinde 3 boyut unutmamalı amaç, organizasyon ve birey. Gücünüz
varsa yürütebilirsiniz. Anahtar kelime insanları etkilemekten geçtiğini ifade
etti.  Öğretmenlerimizin öğrencileri
kendilerine bağlama noktasında ham maddenin insan olduğunu söyleyerek;  nasıl davranış sergilediklerinin, vizyon
sahibi olmanın da önemli olduğunu açıklayarak teknik becerilerin de olması
gerektiğinin söyledi. Yönetimin her zaman bir sanat boyutu olduğunuda ifade
etti. Prof. Dr. Ömer Tutkun ‘’21. Yüzyılda Eğitim Programlarında Öne
Çıkan Değerler’’

Önemli olan eğitimin nasıl olduğunu içselleştirmemiz gerektiğini açıklandı. Her çağın bir anlayışı ve bir felsefesi var. Hedefler doğru belirlenirse eğitim bilimleri sistemleri bu düzeyde belirlenmesi gerekmektedir. Medeniyetler çatışması vardır. Ara medeniyette olursanız yok olursunuz. Küreselleşirken özümüze uygun yeni değerler üretmek zorundayız. 21. yy çatışmaların ve yoksullukların çağı olduğunu da vurgulandı. Yaşadığımız sorunları gören bireyler yetiştirmekteyiz. Sonuç olarak saygı kavramını benimsemiş bireyler yetiştirmemiz gerekmekte olduğu açıklamıştır. Toplumun hedefleri belirlemeli ve eğitim biçimleri bu noktada uygulanmalı şeklinde son olarak açıklamada bulundu. Daha sonra katılımcılardan soruların alınarak cevaplanması ve panelistlere Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş’ın plaket takdimi ile panel sona erdi.