Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. ve 31. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının (K.K.T.C VE T.C Üniversiteleri Dışında) diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-Yabancı Dil Belgesi

10-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11-Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak)

12-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ               : 05.08.2019

SON BAŞVURU TARİHİ             : 19.08.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ   : 20.08.2019

SINAV TARİHİ                           : 22.08.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ       : 23.08.2019

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

* Başvuru yapacak adayların ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. Duyurulur.