Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak ABD Başkanı’nın 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı 1915 olaylarına ilişkin uluslararası hukuk açısından hiçbir dayanağı olmayan, soykırıma dair en ufak bulguya rastlanılmayan, mesnetsiz ve hiçbir temellendirmesi bulunmayan açıklamayı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

ABD’nin şanlı tarihimize gölge düşürme emeli, müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmayan üzücü bir gelişmedir. Türkiye, kendi tarihiyle ilgili herhangi bir ülkeden ders alacak bir devlet değildir. İlgili açıklama Türk halkının vicdanında asla kabul görmeyecektir. Aksine hiçbir bilimsel dayanağı olmaksızın bu iddiayı ortaya atanlar ve kabul edenler, tarihin karanlık sayfalarında yer edinmeye mahkum olacaktır.

ABD başta olmak üzere Türkiye’yi bu konuda zan altında bırakmaya çalışan devletler, “Türkiye’nin 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisiyle tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gösterirken, Ermeni tarafının buna hiç yanaşmamış olduğu” gerçeğini her daim göz ardı etmektedirler.

Türk Milletinin şanlı tarihinde soykırım, katliam, sömürgecilik, köle ticareti, ırkçılık gibi insanlık dışı hiçbir olay bulunmadığı gibi, sadece Anadolu’da 1000 yıla yaklaşan varlığını, iyilik, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü ile devam ettirmiştir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türk Milletinin kendini anlatmaya ihtiyacı yoktur. Okyanus ötesinden yapılan bu hadsiz açıklamanın da Türk halkı nezdinde hiçbir değeri bulunmamaktadır
Soykırım kavramını kullanma derdine düşenlerin Vietnam, Irak, Afganistan ve onlarca coğrafyada katlettikleri masum insanlara karşın üç maymunu oynamaları ne kadar vahim bir hadisedir. Tarihi çarpıtarak tarihten husumet çıkarmaya yönelik bu tür girişimlerin, bölgemizde Türk ve Ermeni halkları arasında barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceği de açıktır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak ABD Başkanı’nın hiçbir değeri bulunmayan açıklamalarını bir kez daha reddediyor, Ermeni çetelerinin ve terör örgütlerinin şehit ettiği vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ