Asbank olarak, gerek ana hissedarımızın Ahmet Cemal Adademir – Asiye Adademir Eğitim Vakfı olması, gerekse Türkiye’de gerçekleşen trajik yangınlardan etkilenen başarılı Türkiye Vatandaşı öğrencilere destek olabilmek adına, KKTC üniversitelerinin öğrenci sayısı yüksek kurumlarına bu döneme mahsus; afet bölgelerinden eğitimine devam edecek olan ve ortalaması 3,00’ün üzerinde olan gençlerimize “Asbank Afet Destek Bursu” verilmesi Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.


Burs talebiniz için bilgi@csu.edu.tr adresimize mail atabilirsiniz.