Değerli Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrencimiz,

Sınav sırasında aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:

 1. Kampüse ve sınavın yapılacağı binaya maskesiz girmek kesinlikle yasaktır. Maske, sınav boyunca da ağız ve burunu kapatacak şekilde takılacaktır.
 2. Sınav sırasında ders sorumlusu ve gözetmenler de maskeli olacaklardır.
 3. Sınav başlamadan önce cep telefonları kapatılacak ve sınav boyunca açılmayacaktır.
 4. Sınavlara, sınavda kullanılması zorunlu tutulanlar dışında ders notu, sözlük, hesap makinası, kitap gibi materyaller getirilemez.
 5. Kampüs içinde ve sınavın yapılacağı sınıflarda sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunludur. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludur.
 6. Sınavın başında öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kağıdını teslim etmekle yükümlüdür.
 7. Sınav kağıdını ismini yazmayan ve/veya yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 8. Sınav görevlileri tarafından farklı bir süre belirtilmediği takdirde, sınavların ilk 15 dakikasında sınavdan çıkmak yasaktır.
 9. Sınav sırasında kalem, silgi ve benzeri malzemelerin değiş-tokuşu kesinlikle yasaktır.
 10. Sınavı ilgili dersin ders sorumlusu tarafından belirlenen süre içinde tamamlamanız gereklidir. Bu sürenin sonunda ek bir süre verilmeyecektir.
 11. Sınavını tamamlayarak sınav evrakını teslim eden öğrenci tekrar yerine dönmeden sınıftan çıkacaktır.
 12. Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren, birbirinin yerine sınava giren öğrencilerin sınavı derhal durdurulacak, haklarında Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca disiplin işlemi başlatılacaktır.
 13. Sınav aralarında sınıflar havalandırılacak ve bir sonraki sınava hazırlanacaktır. Bu nedenle sınav dışı saatlerde öğrencilerimizin sınıflarda bulunmamaları gereklidir.

Sınavınızda başarılar dileriz..