Önce sen!

Demokratik bir devletin öncü unsuru hukukun üstünlüğüdür.

Dengeli, adil ve barışçıl bir toplumu sürdürmek ve günümüz küresel topluluk hukukunda bir arada bulunmak için esastır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve bütün dünyaya hâkim olan küreselleşme süreci hukuk biliminin de kendini bu yönde geliştirmesi ve yeni açılımlar yapması zorunluluğunu doğurmuştur. Ticaret, klasik usulün dışında elektronik ortama taşınmaya, imzalar elektronik olarak atılmaya başlamış, klasik yargılama usullerinin dışında alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri giderek daha çok kullanılır hale gelmiştir. Küreselleşmenin ve teknolojinin getirdiği ve hukukçular için de önemli hale gelmiş olan bir diğer husus yabancı dil öğrenimidir. Dışa açılma ile birlikte birçok uyuşmazlık, içinde yabancılık unsuru barındırır hale geldiğinden ve dünyada olup biten hukuk uygulamalarının ve doktrinin daha yakından takip edilebilmesi adına yabancı dil öğrenimi önemini giderek arttırmıştır.

Amaç ve Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim

Adalet Meslek Yüksekokulu Programı'nın amacı, ülkemiz mahkeme teşkilatında çalışacak personeli yetiştirip mahkemelerin alt yapısını oluşturmaktır. Bu itibarla, yargılama sistemimizi çağdaş donanıma kavuşturmak ve hızlı, doğru ve adil yargılamanın zamanında ve yerinde yapılmasını sağlamak için gereken altyapının temeli oluşturulacaktır. Öte yandan güncel teknolojik gelişmeleri takip eden ve bu gelişmeleri mesleki alanda kullanabilecek elemanlar yetiştirerek (AB bağlamında vereceğimiz eğitimle de ilişkilendirerek) yargı sistemimizin etkinleştirilmesi hedeflenmektedir. Adalet Meslek Yüksekokulu, bu amaçları gerçekleştirmek üzere öğrencilerine uygulama ve teori alanlarında kapsamlı bir eğitim vermektedir. Mahkeme teşkilatında çalışacak çağdaş donanımlı elemanları yetiştirmek ve uluslararası alanlarda ilişki kurabilecek nitelikte eğitim ve öğretim vermektir.

 • Ders
 • Grup Çalş. / Ödevi
 • Laboratuar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tab. Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma

Hukuk hizmetleri sektöründe katip, zabıt katibi, noter katibi, icra memuru, infaz memuru, hukuk sekreteri olarak istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Kadro
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Prof. Dr.Abdurrahman AyhanAdalet Yüksekokulu Müdür Vekiliabdurrahmanayhan@csu.edu.trTam Zamanlı
Prof. Dr.Elif SonsuzoğluÖğretim Üyesielifsonsuzoglu@csu.edu.trTam Zamanlı
Yrd. Doç. Dr.Aslı ArasÖğretim Üyesi
asliaras@csu.edu.trTam Zamanlı
Yrd. Doç. Dr.Tuğba BayzıtÖğretim Üyesitugbabayzit@csu.edu.trTam Zamanlı
Öğr. Gör.Esra ErsoyÖğretim Görevlisiesraersoy@csu.edu.trYarı Zamanlı
Öğr. Gör.Enver ÖztürkÖğretim Görevlisienverozturk@csu.edu.trYarı Zamanlı
Öğr. Gör.Abdülhalim ArslanbaşÖğretim Görevlisiabdulhalimarslanbas@csu.edu.trYarı Zamanlı
Arş. Gör.Ege CingilAraştırma Görevlisiegecingil@csu.edu.trTam Zamanlı
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Arş. Gör.Ege CingilAraştırma Görevlisiegecingil@csu.edu.trTam Zamanlı