Lisansüstü Eğitim Araştırma Enstitüsü

Günümüzde iş dünyasında ve akademik yaşamda lisansüstü eğitim görmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü olarak Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri alanlarında çeşitli yüksek lisans programları yürütmekteyiz. Bu programlarda hem yükseköğretim kurumları için akademisyen yetiştirmek hem de kamu ve özel sektör kuruluşları için nitelikli insan gücü yetiştirmek temel amaçlarımız arasındadır.

Enstitü Müdürünün
Mesajı

Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU

Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Programları

Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması (Tezli – Türkçe)
Hemşirelik (Tezli – Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli – Türkçe)
İşletme Yönetimi (Tezli -İngilizce)
Turizm İşletmeciliği (Tezli – İngilizce)
Turizm İşletmeciliği (Tezsiz – İngilizce)

Kıbrıs İlim Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Başvurular devam ediyor
Adayların apply.csu.edu.tr internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup göndermeleri gerekmektedir.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yüksek lisans programlarına öğrenci alınacaktır. Programların tümü YÖDAK onaylıdır.

Programlara kabul edilen tüm öğrencilere % 50 öğrenim bursu verilecektir.

 • Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması (Tezli – Türkçe)
 • Hemşirelik (Tezli – Türkçe)
 • İşletme Yönetimi (Tezli -İngilizce)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli – Türkçe)
 • Turizm İşletmeciliği (Tezli – İngilizce)
 • Turizm İşletmeciliği (Tezsiz – İngilizce)

Her programa 20 öğrenci alınacaktır.

ADAY BAŞVURULARI

Başvurular devam etmektedir.

Adayların apply.csu.edu.tr internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup göndermeleri gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

 • 02.07.2018 – 26.08.2018 Programlara Başvuru Tarihleri
 • 27 Ağustos 2018 İngilizce Yeterlik Sınavı (Saat 10.00)
 • 31 Ağustos 2018 Sonuçların İlanı
 • 03-07 Eylül 2018 Kesin Kayıt Tarihleri
 • 24-28 Eylül 2018 Özel Öğrenci Kayıtları

YABANCI DİL YETERLİK SINAVI

Öğretim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylardan dil yeterlik belgesi veya lisans öğrenimini İngilizce dilinde yaptığını gösterir transkripti olmayanların, Kıbrıs İlim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 27.08.2018 günü saat 10.00’da verilecek İngilizce yeterlik sınavından 55 alarak başarılı olmaları gerekmektedir. İngilizce yeterlik sınavı için başvuruların Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsüne yapılması gerekir.

TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular lisans mezuniyet not ortalaması ile yapılacaktır. Lisans mezuniyet notunun 4’lük sistemde en az 2.00; 100’lük sistemde de en az 60 olması gerekir. Başvuru formu doldurulurken, mezuniyet notu 4’lük veya 100’lük sisteme göre girilmelidir. Mezuniyet not ortalaması adayın yerleştirme puanını oluşturur. Yerleştirmede adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır, ilan edilen kontenjan adedince alım yapılır.

Sonuçlar 31.08.2018 günü İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün web sayfasında ilan edilecektir.

Kesin kayıtlar 03-07.09.2018 tarihlerinde İlim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.

TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı
 2. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transcript (not belgesi)
 3. Fotoğraf (4 adet)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

ÖZEL ÖĞRENCİ KAYITLARI

Yüksek lisans programları kabul koşullarını yerine getirdiği halde kontenjan dışında kalan lisans mezunları ile lisans öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler özel öğrenci olmak üzere başvurabilirler. Özel öğrenci başvuruları Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacaktır. Enstitü anabilim dalı başkanlıklarının onayı ile özel öğrenci kesin kayıtları yapılır.

Özel öğrenci kesin kayıtlarında istenen belgeler:

 1. Özel öğrenci başvuru formu (Enstitünün sitesinden temin edilebilir)
 2. Fotograf (2 adet)
 3. Transkript (not belgesi) onaylı sureti
 4. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Telefon : 0548 835 72 89
E-posta : sezintumkaya@csu.edu.tr

BANKA BİLGİLERİ

ZİRAAT BANKASI TL
HESAP ADI: ÖZOK UNIVERSIY LTD.
HSP. NO : 860-201400-5009
TL IBAN: TR23 0001 0008 6000 2014 0050 09