Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının Amacı

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının amacı alanın kuramsal bilgilerine sahip; alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip; insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen; bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Meslek Elemanın Görevleri

Öğrencilerin veya bireylerin kendilerini ilgileri, yetenekleri, meslekî değerleri gibi yönleriyle tanımalarına, meslekler hakkında bilgi edinmelerine, kendi özelliklerine hangi mesleklerin uygun olduğunu fark etmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler ve daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini giderebilmelerine yönelik psikolojik yardım hizmetlerini verir.

pdr
İş Olanakları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından mezun olanlar; devlet ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehber öğretmen (psikolojik danışman) olarak, üniversitelerin psikolojik danışma merkelerinde psikolojik danışman olarak, özel psikolojik danışma merkezlerinde psikolojik danışman olarak, Türk Silahları Kuvvetlerinde, polis teşkilatında, adliye teşkilatında ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, sanayide psikolojik danışman olarak çalışabilmekte ya da kendi psikolojik danışma merkezini açabilmektedir. Bunun yanında akademik yaşamı tercih edebilmekte, yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler.