Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2017-2018 öğretim yılında YÖK’ten onay alarak kurulmuştur.  Bünyesinde yer alan zengin kadrosuyla, eğitim ve öğretimine Girne’nin en güzel yerlerinden biri olan Belapais yolu üzerindeki kampüste başlayan bölümümüz,  deniz ve dağ manzaralı yerleşke içerisinde faaliyetini sürdürmektedir. Bölümümüz uyguladığı programla da dikkat çekmektedir. Özellikle, geliştirdiği Türkçe Koçluk sistemi ile üniversite bünyesinde yer alan yabancı menşeli öğrencilerle karşılıklı dil ve kültür alış verişinde bulunulmaktadır. Bu uygulama, öğrencilerimizin Yabancılara Türkçe Öğretimi açısından eşsiz deneyimler kazanmasına vesile olmaktadır.

Programinin Amacı Ve Vizyonu:

Bölümümüz, ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda misyonumuz; bir yanıyla ana dili Türkçe, diğer yanıyla öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Bilindiği üzere ana dili her şey gibi düşüncenin de merkezidir.

turkce_ogretmenlik

Öğretmenlik ise mevcut her türlü verimliliğin arttırılması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi misyonu olan bir meslektir. Bu doğrultuda ilköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlere ana dil bilincini ve sevgisini aşılayacak olan bölümümüz öğrencilerinin taşıdığı sorumluluk bölüm misyonunun da temel eksenini belirlemektedir. Bölümümüzün en büyük amacı; ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve bilincine sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek; Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek; ilköğretim kurumlarındaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölüm olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleri tanımlamaktadır.

İş Olanakları

Türkçe Öğretmenliği, Milli Eğitime bağlı İlköğretim Okullarının en fazla ihtiyaç duyulan branşlardandır.  Son zamanlarda yabancıların Türkçe öğrenmeye olan talepleri artmıştır. Bu artış, Türkçe Öğretmenliğini avantajlı hale getirmiştir. Bu programın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemlerinde ihtiyaç duyulan Türkçe Öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda başlıca vizyonumuz; öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında çağdaş, yenilikçi, değişime açık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi toplumu yeterliklerini kazanmış, daima başarıya ve topluma hizmete odaklı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştiren, nitelikli ve yetkin eğitimciler yetiştiren, eğitimle ilgili toplumsal sorunlara bilimsel bilgi üretimi ve uygulamaları ile katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.