Hukuk Fakültesi

2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete geçen Hukuk Fakültemiz, Türk Pozitif Hukuku yanında uluslararası hukukun temel ilkelerini de karşılaştırmalı bir hukuk perspektifiyle iyi bilen, en az bir yabancı dili mesleki olarak kullanabilme donanımına sahip, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Değerli Öğrenciler, Geleceğin üstün özelliklere sahip hukukçuları olma amacınızın ilk adımı olarak tercih ettiğiniz Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne hoş geldiniz. Öncelikle sizlerle aynı kurumsal çatı altında bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Dekanın
Mesajı

Prof. Dr. Merdan HEKİMOĞLU

Hukuk Fakültemiz, her biri alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ve ilk yarıyıldan itibaren pratik ve teorinin iç içe geçtiği bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi gelecekteki mesleki yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamayı hedeflemektedir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk fakültelerinin ders programlarında bulunması gereken zorunlu temel derslere, uluslararası hukuka ve Hukuk İngilizcesi’ne ilave olarak, uygulamaya yönelik sanal mahkeme ve klinik derslere de yer veren, çok boyutlu bir eğitim-öğretim programını benimsemiştir.Bu şekilde Fakültemiz öğrencilerinin, hâkimlik, savcılık, noterlik, avukatlık ve hukuk danışmanlığı gibi geleneksel hukuk meslekleri yanında, devlet ve diğer kamu idare ve kurumları ile özel sektörde iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri bakımından gerekli mesleki niteliklere en iyi şekilde sahip olmaları temel ölçüt olarak kabul edilmiştir.

Öğrenim yaşamınız süresince öğretim elemanlarımızla hukuki konularda sürekli iletişim halinde bulunmanızı ve Fakültemizin akademik ve sosyal olanaklarından en verimli şekilde yararlanmanızı önerir; öğrenim yaşamınızdaki üstün başarılarınızın devamını dilerim.