header_back2

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Fakültemiz sizleri iş dünyasına ve meslek hayatınıza hazırlamak üzere işletme yönetimi ile ilgili üretim, pazarlama, finansman, muhasebe  gibi çeşitli fonksiyonel alanlarla ve işletmeyi çevreleyen ekonomi, sosyoloji, teknoloji ve kültür gibi çevresel faktörlerle ilgili derslere yer vermiştir.Amacımız  kavramlar, teori, araştırma ve uygulamalarla çeşitli işletme sorunlarına karar verme, plan yapma, analiz yapma ve çözüm getirebilme bilgi ve becerilerinizi geliştirmektir.
asim_gunal_once

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programları

İşletme (Türkçe / İngilizce)
Bankacılık ve Finans
Uluslararası İlişkiler (Türkçe / İngilizce)
Havacılık Yönetimi (Türkçe / İngilizce)

Akademik Kadro

Asım Günal ÖNCE
Prof. Dr.

DEKAN

Güven ARIKLI
Doç. Dr.

İŞLETME BÖLÜMÜ

Hami AYDIN
Dr.

İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

Alperen KANBUR
Dr.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Ahmet Bülend GÖKSEL
Prof. Dr.

Ülkü ABİDOĞLU
Yrd. Doç. Dr.

PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI

Arzu ALVAN BOZDERELİ
Dr.

İŞLETME BÖLÜMÜ

Erdal GÜRYAY
Doç. Dr.

İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI

İlhan BORA
Yrd. Doç. Dr.

İŞLETME BÖLÜMÜ

Ayman KOLE
Dr.

İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ