Bilgisayar Mühendisliği donanım ve yazılım alanında karşılaşılan süreçlerin doğru bir biçimde çözümü için gerekli sayısal tasarımın hazırlanması ve uygulamalarını içeren bir mühendislik dalıdır. Bu nedenle, bölümü tercih eden öğrencilere teori, soyutlama, tasarım ve Pratik olmak üzere dört ana konuda eğitim verilmektedir.

Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri laboratuvar uygulamaları ile desteklenir

Altıncı yarıyıldan sonra ise işletim sistemleri tasarımı, veritabanı uygulamaları, bilgisayarla grafik, bilgisayar mimarisi, mikro işlemciler, programlama dillerinin özellikleri, nesneye yönelik programlama yöntemleri ve yazılım mühendisliği konuları işlenir. 

bilg.muh

Bölüm sayısal ( SAY ) puanla öğrenci kabul etmektedir.

İş Olanakları:

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" ünvanı ile diploma verilmektedir.

Bölüm mezunları yurt içi ve yurt dışında, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, bilgi işlem merkezlerinde mühendis, veri tabanı yönetmeni, zaman içinde yönetici gibi farklı pozisyonlarda çalışabilir. Bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve uygulamasında ya da araştırma-geliştirme projelerinde mühendislik yapabilmektedirler. Ayrıca eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürerek akademik kariyer yapabilir.