Elektrik-elektronik mühendisliği Bölümü mühendislik bilimlerinin en temel dallarından birisi olan Elektrik Mühendisliğinin elektronik ve haberleşme mühendisliğinin birleştirilmesi sonucu ortay çıkan elektrik – Elektroni,k Mühendisliği alanında eğitim vern interdisipliner bir bölümdür.

Bu Mühendislik dalı, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgilenen aynı zamanda da elektronik aletlerin iletişim sistemlerinin proje ve çalışmasını geliştirilmesi, uygulanması ve denetlemesini yapan bir mühendislik dalı olarak dikkatleri üstünde toplamaktadır.

Elektrik-elektronik mühendisleri elektrik üretimi sağlamak, üretilen enerjinin iletimini temin etmek için kullanılacak doğal kaynakların, makine ve teknolojilerin geliştirilmesi için çalışr ve bunu sağlayan sistemin projelendirilmesini yapar, analog ve dijital cihaz ve sistemlerin yapımı, onarımı, geliştirilmesi ve işletilmesini sağlarlar.

ee_baslik

Bu çerçevede Bölümün amacı; mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen, araştırma-geliştirme yoluyla ülke ve bölge kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunan, geliştiren, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini kazanmış, mesleki bilgilerini insanlık ve toplum yararına kullanan, çevre bilinci olan, iletişim kabiliyeti yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm sayısal ( SAY ) puanla öğrenci kabul etmektedir.

İş Olanakları:

Sanayi ve akademi dünyasının gereksinim duyduğu kuramsal bilgiye sahip, en son teknolojiyi kullanabilen, çok iyi derecede yabancı dil ve bilgisayar kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde lisans programlarından mezun olan öğrenciler, ülkelerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Bölüm mezunları yurt içi ve yurt dışında, elektrik ve elektronik mühendis ihtiyacı olan kamu ve özel sektör kurumlarında, bilgi işlem merkezlerinde, proje ofislerinde, alanına göre telekomünikasyon, enerji, sağlık, biyomedikal, fabrikalarda iş bularak, yazılım, donanım geliştirme ve üretim, Ar-Ge merkezleri, ürün geliştirme, ürün yönetimi, danışmanlık gibi farklı bölümlerde mühendis unvanı ile, zaman içinde yönetici gibi farklı pozisyonlarda çalışabilir. Ayrıca eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürerek akademik kariyer yapabilir.