Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2013 yılında kurulmuş; ilk öğrencilerini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında kabul etmiştir. Halen YÖDAK onaylı İngilizce Hemşirelik Bölümü ve YÖK onaylı Türkçe Hemşirelik Bölümü ile yoluna devam eden Fakültemizde, diğer bölümlerin eğitime başlama çalışmaları devam etmektedir.

Dekanın
Mesajı

Prof. Dr. İsmail Hakkı BAHAR

bos

 

Fakültenin amacı; mesleki yönden kendi alanında yetkin, donanımlı, sağlık konusunun çok boyutluluğu ve sağlık-yaşam kalitesi ilişkisini kavrayan, 21. yüzyılın sağlık sektöründe bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri izleyen ve bu değişimleri yönetebilen, araştırmacı, sorgulayıcı, bağımsız, toplumsal sorumluluk duygusu yüksek, etik değerlere bağlı, uluslararası düzeyde geçerli bilgi ve beceri birikimine sahip çağdaş sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim faaliyetlerinde insan ve sağlık konularına bütüncül ve kesintisiz yaklaşım ilkeleri temel alınmıştır.

Öğretim programlarında yer alan mesleğe özgü zorunlu derslerin yanısıra, öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersler de bulunmaktadır. Fakültemizde deneyimli ve güçlü eğitim kadrosu tarafından kuramsal olarak işlenen dersler, beceri laboratuvarlarında yapılan uygulamalarla desteklenmektedir. Eğitim teknolojisindeki en son yenilikler doğrultusunda laboratuvar araçları ve malzemeleri sürekli güncellenmektedir. Öğrencilere klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projeleri ile profesyonel iş hayatına hazırlanma olanağı sunulmaktadır.

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce Hazırlık Okulu’nda eğitim almakta ya da doğrudan birinci sınıfa başlayabilmektedirler. Müfredatta devam eden akademik ve mesleki İngilizce dersleri ile güncel literatürü izleyen ve uluslararası arenada da kendisini ve çalıştığı kurumu üst düzeyde temsil edebilecek mezunlar hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz, Üniversitemizde yürütülen kulüp çalışmalarına katılarak sosyal gelişimlerini de güçlendirme olanağı bulmakta, ayrıca Üniversitede gerçekleşen kültürel ve sosyal etkinliklerden yararlanmaktadırlar.

Akademik Kadro

İsmail Hakkı BAHAR
Prof. Dr.

DEKAN

Mira Rana GÖKDOĞAN
Doç. Dr.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Marziye İLHAN
Öğr. Gör.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ
Prof. Dr.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Naile ALANKAYA
Yrd. Doç. Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yard.
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Fatma Ayşin KURAK
Öğr. Gör.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Levent SARIKCIOĞLU
Prof. Dr.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Turhan ONARLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr.

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Ahmet Enes GÜNGÖRDÜ
Arş. Gör.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ