Genel Bilgi

Sağlık Bilimleri Fakültemiz 2013 yılında kurulmuş; ilk öğrencilerini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında kabul etmiştir. Günümüzde YÖDAK onaylı İngilizce Hemşirelik Bölümü ve YÖK onaylı Türkçe Hemşirelik Bölümü ile eğitimini sürdürmektedir. Fakültemizde diğer bölümlerin eğitime başlama çalışmaları sürmekte olup önümüzdeki yıllarda bölümlerin sayısı artacaktır. Sağlık zincirinin önemli parçaları olan bu bölümler giderek daha önem kazanmakta, daha fazla ilgi çekmekte ve gençlere gelecek vaad etmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz, uluslararası, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ülke gereksinimlerini karşılayacak, bilgi ve teknolojiye dayalı çağdaş yöntemlerle yetiştirilen, teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, insan ve toplum sağlığı hizmetlerinde etkin, etik değerlere sahip, başarılı sağlık hizmeti uygulayıcıları ve çalışanlarını yetiştirme yolunda uğraş vermektedir. Fakültemiz bu ihtiyacı karşılayabilmek için yetiştirmeyi amaçladığı sağlık sektörü meslek üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yetkinliği kabul gören, insan ve toplum sağlığının geliştirilmesinde, hasta güvenliğinin arttırılmasında etkin çalışan, içinde bulunduğu toplumun gelişmesi için sürekli araştıran, sorgulayan bireyler olmasını hedeflemektedir. Öğretim Programlarında yer alan mesleğe özgü zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersler de bulunmaktadır. Fakültemizde deneyimli ve güçlü eğitim kadrosu tarafından kuramsal olarak işlenen dersler, klinik beceri laboratuvarlarımızda yapılan uygulamalar ile desteklenmektedir. Eğitim teknolojisindeki en son yenilikler doğrultusunda laboratuvar araçları ve gereçleri sürekli güncellenmektedir. Öğrencilere klinik uygulamalar, saha çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve bitirme projeleri ile profesyonel iş hayatına hazırlanma olanağı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, Üniversitemizde yürütülen kulüp çalışmalarına katılarak sosyal gelişimlerini de güçlendirme olanağı bulmakta, ayrıca Üniversitede gerçekleşen kültürel ve sosyal etkinliklerden yararlanmaktadırlar.

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce Hazırlık Okulu’nda eğitim alabilmekte ya da doğrudan birinci sınıfa başlayabilmektedirler. İnsana sağlık hizmeti sunan bölümler, siz gençlere saygın bir meslekten öte bir yaşam biçimi verecektir. İnsana duyduğunuz sevgi ve saygı başarılı olmanızdaki en büyük etmenlerden biri olacaktır. Lisans Eğitimini tamamladıktan sonra Lisansüstü programlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapan genç akademisyenlere de çok gerek duyulmaktadır. Üniversitemizde var olan bu programlarda daha çok öğrenciye eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Yetişecek bu genç akademisyenler Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri için acilen gerekli “öğretim üyesi“ gereksinimini karşılayacaklardır.

Siz değerli gençlerimize Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin büyük ailesine, Sağlık Bilimleri Fakültemize, daha iyileri birlikte yaratmak üzere hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.

Programlar

ProgramlarProgram Adı
HEMŞİRELİKSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ