Hemşirelik Bölümünün Amacı

Hemşirelik; temel amacı bireylere, ailelere ve toplumlara bakım vermek olan bir meslektir. Sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi, hemşireliğin hedefidir ve hemşirelik uygulaması ile tüm bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Hemşireliğin özgünlüğü hemşirelerin, bireylerin en özel yaşam deneyimlerinde, onlarla çok yakın bir iletişim içinde olmalarının doğal bir sonucudur.

Hemşirelik gerek bizim ülkemiz, gerekse tüm ülkelerdeki bireylerin sağlığı için güçlü bir meslektir. Hemşireliğe olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bir bilim ve bir sanat olan hemşireliğe hazırlık, özen gösterilmesi gereken bir yaşam değişikliğidir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminin temel hedefi; öğrencileri sürekli değişen ve gelişen sağlık bakım sistemine ve üstlenecekleri farklı rol ve sorumluluklara hazırlayan programlar geliştirmektir.
hemsirelik

Bu doğrultuda hemşirelik bölümümüzde insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişime ve değişime duyarlı, sağlıklı ya da hasta bireyin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini karşılayabilen, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında yer alabilen profesyonel hemşireler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bölümümüz eğitim programı;  hümanistik eğitim yaklaşımıyla insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, eleştirel düşünebilen, sorumluluk bilinci yüksek, disiplinlerarası çalışabilen,  değişime açık, yasal ve etik ilkelere bağlı,  toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Bölümümüzün lisans düzeyindeki eğitim programı, dört yıllık teorik ve uygulamalı bir eğitimi kapsamaktadır.  Çağdaş bir anlayışla yeniden yapılandırılmış olan müfredatta, hemşirelik derslerinin yanısıra, sosyal bilimler ve davranış bilimleri ile ilgili dersler de yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimize gerek alanları ile ilgili, gerekse ilgi duydukları diğer alanlarla ilgili olarak sunulan geniş bir seçmeli ders yelpazesi de mevcuttur. Öğrencilere laboratuvar uygulamaları,  klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projeleri ile profesyonel iş hayatına hazırlanma olanağı sunulmaktadır. Son sınıfta “intörn” uygulaması ile seçtikleri alanlarda daha yoğun deneyim kazanmaktadırlar.Bu süreçler, danışman öğretim elemanları gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Kariyer Olanakları

Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Hemşirelikte Lisans Diploması” alarak “Hemşire” unvanını kazanırlar. Tüm dünyada ve ülkemizde hemşire açığının giderek büyüyen bir sorun olması hemşirelere geniş iş imkânları sunmaktadır. Hemşireler yurt içi ve yurt dışında hastaneler, toplum sağlığı ile ilgili alanlar, evde bakım merkezleri, iş yerleri, araştırma merkezleri ve okullar gibi farklı alanlarda klinik hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi,araştırma hemşiresi,  özel dal hemşiresi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmekte, akademik yaşama yönelebilmektedirler.