Turizm Fakültesi

Fakültemiz sizleri iş dünyasına ve meslek hayatınıza hazırlamak üzere işletme yönetimi ile ilgili üretim, pazarlama, finansman, muhasebe  gibi çeşitli fonksiyonel alanlarla ve işletmeyi çevreleyen ekonomi, sosyoloji, teknoloji ve kültür gibi çevresel faktörlerle ilgili derslere yer vermiştir.Amacımız  kavramlar, teori, araştırma ve uygulamalarla çeşitli işletme sorunlarına karar verme, plan yapma, analiz yapma ve çözüm getirebilme bilgi ve becerilerinizi geliştirmektir.

Dekan Vekili
Mesajı

Prof. Dr. Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ

Turizm Fakültesi Programları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm ve Otelcilik

Akademik Kadro

Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ
Prof. Dr.

DEKAN VEKİLİ

Sarvnaz BARADARANI
Yrd. Doç. Dr.

TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ BAŞKANI

Soolmaz Azarmı LAFMAJANI
Öğr. Gör.

TURİZM VE OTELCİLİK