Genel Bilgi

Günümüzde, iş dünyasında ve akademik yaşamda lisans eğitimi ile sınırlı kalmayarak lisansüstü eğitimle kişilerin kendini geliştirmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilginin hiç olmadığı kadar hızlı değiştiği bu dönemde, 21.yüzyıl yetkinlikleri olan problem çözme, veri analizi, küresel biliş, işbirliği yapma, liderlik gibi becerilerin geliştirilmesi için lisansüstü eğitimin de önemi artmıştır. Bu bağlamda,  Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bireylerin bu ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Fen, Sosyal, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarında çeşitli yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Bu programlarda temel hedef yükseköğretim kurumları için akademisyen yetiştirmenin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları için de nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Eğitimde kalite, Enstitünün en önde gelen ilkesidir. Bu doğrultuda yürütülen lisansüstü programlarda,  eğitim ve öğretim,  tecrübeli ve güçlü akademik kadromuz ile çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak verilmektedir.

Programlarımızın bir gereği olarak, öğrencilerin tez ve proje çalışmaları süreçlerinde çeşitli konularda araştırmalar yapmalarını sağlanmaktadır. Bu bağlamda akılcı, sorgulayan, yaparak ve yaşayarak öğrenen, bilgilerini analiz ederek kullanan, üstün nitelikli, gelecekte bilime katkı sağlayacak ve iş yaşamında verimliliği arttıracak bireylerin topluma kazandırılması hedeflenmektedir. Alanında uzman akademisyen kadrosuyla eğitim veren Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, bilgiyi üreterek, öğrencilerin bilgiye ulaşmasını sağlayarak toplumun faydasına sunmayı amaçlar.

Üniversitemizin teknik ve akademik donanıma sahip kütüphane, bilgisayar merkezi ve veri tabanlarına erişimi ile öğrencilerine özgür ve sınırları ortadan kaldıran bir araştırma ortamı sağlamaktadır. Donanımlı, üretken, yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştiren üniversitemiz, mezunlarımızın iş dünyasında ve akademide aranan, tercih edilen, nitelikli bir insan kaynağı olmasını sağlamaktadır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı olarak Hemşirelik (Tezli), Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tezli/Tezsiz), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli/Tezsiz), Eğitim Yönetimi (Tezli/Tezsiz), İşletme (İngilizce) (Tezli/Tezsiz) yüksek lisans programlarını yürütmektedir. Yüksek lisans programları haricinde Eğitim Yönetimi ve İşletme alanlarında YÖDAK onaylı doktora programları yürütülmektedir. Eğitim Yönetimi alanında öğretim dili Türkçe; İşletme alanında ise İngilizcedir.

 

FORMLAR VE BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Programlar

Programlar Program Adı
HEMŞİRELİK (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (İNGİLİZCE) (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (İNGİLİZCE) (YL) (Tezsiz) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (YL) (Tezsiz) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) (YL) (Tezsiz) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (Tezsiz) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (DOK) (İngilizce) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ (DOK) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ