Çocuk Eğitimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kıbrıs İlim Çocuk Üniversitesi STEM sistemi doğrultusunda, atölye çalışmaları boyutunda bir program yürütecektir. STEM ( Science, Teknology, Engeeniring, Mathematic) eğitimi; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır.

Vizyon

Çocukların bilime olan ilgi ve meraklarını arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile çocukların üniversiteyi tanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutları ile tanışmalarını sağlarken üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmektir.

Misyon

Çocukların bilime olan ilgi ve meraklarını arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile çocukların üniversiteyitanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutları ile tanışmalarını sağlarken üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmektir.