cocukuniversitesi

Kıbrıs İlim Üniversitesi

Çocuk Üniversitesi

Kıbrıs İlim Çocuk Üniversitesi STEM sistemi doğrultusunda, atölye çalışmaları boyutunda bir program yürütecektir. STEM ( Science, Teknology, Engeeniring, Mathematic) eğitimi; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır.

Misyonumuz

Çocukların bilime olan ilgi ve meraklarını arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile çocukların üniversiteyi tanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutları ile tanışmalarını sağlarken üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmektir.

Misyonumuz

Çocukların bilime olan ilgi ve meraklarını arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile çocukların üniversiteyitanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutları ile tanışmalarını sağlarken üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmektir.

Öğretim Teknikleri

STEM eğitimi; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır.

FAALİYET ALANLARI

Çocuk Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (ÇAEM) amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

  • Ulusal ve Uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak merkezin çalışmalarını desteklemek.
  • Ulusal ve Uluslararası nitelikte konferans, kongre, panel, workshop düzenlemek.
  • Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmalar ile ilgili yayın ve yayın etkileri gerçekleştirmek.
  • Merkez bünyesinde oluşturulacak farklı çalışma birimleri aracılığıyla projeler yapmak.
  • Merkezin ilgi alanı olan konular doğrultusunda katılım belgesi, sertifika hedefli eğitimler planlamak.
  • Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla merkezin ilgi alanına yönelik konularda ortak çalışmalar yapmak.
  • Üniversite bünyesinde yer alan diğer merkezlerle koordine çalışmalar oluşturmak.
  • Talep doğrultusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına merkez amaçları doğrultusunda danışmanlık yapmak.
ogrenci_tomer

Seviye Belirleme

Seviye Belirleme Sınavı dört temel dil beceresini ölçmeye yöneliktir. Sınav sonucunda alınan puana göre seviye belirlenir ve seviyeye uygun sertifika KİÜ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir.

ogrenci_tomer2

Eğitimde BT Yöntemi

Bilişim Teknolojileri (BT) öğrenme sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sayede, bilgi öğrenciye görsel, işitsel ve yazılı olarak sunulup, öğrenme sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

tomer_grup_eigitimi

Grup Tartışmaları

KİÜ TÖMER, öğrencilerin anlatma becerilerini geliştirmek için derslere ek olarak konuşma ve yazma kulüpleri düzenlenmekte, Türkçeyi doğru ve etkili konuşmaları için etkinlikler düzenlemektedir.

Üniversitemizden haberler

  Servis Saatleri 30 MAYIS – 08 HAZİRAN 2022 TARİHLERİNİ KAPSAYAN SERVİS SAATLERİ KAMPÜS –...
3. Grup Katılımcı Listesi    
Değerli Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrencimiz, Sınav sırasında aşağıdaki kurallar uygulanacaktır: Son 7 gün içinde yapılmış...
Kıbrıs İlim Üniversitesi “Ücretsiz İngilizce Kursu” KİÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından KİÜ öğrenci, akademik ve...