Çocuk Eğitimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kıbrıs İlim Çocuk Üniversitesi STEM sistemi doğrultusunda, atölye çalışmaları boyutunda bir program yürütecektir. STEM ( Science, Teknology, Engeeniring, Mathematic) eğitimi; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır.

FAALİYET ALANLARI

Çocuk Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (ÇAEM) amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

  • Ulusal ve Uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak merkezin çalışmalarını desteklemek.
  • Ulusal ve Uluslararası nitelikte konferans, kongre, panel, workshop düzenlemek.
  • Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmalar ile ilgili yayın ve yayın etkileri gerçekleştirmek.
  • Merkez bünyesinde oluşturulacak farklı çalışma birimleri aracılığıyla projeler yapmak.
  • Merkezin ilgi alanı olan konular doğrultusunda katılım belgesi, sertifika hedefli eğitimler planlamak.
  • Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla merkezin ilgi alanına yönelik konularda ortak çalışmalar yapmak.
  • Üniversite bünyesinde yer alan diğer merkezlerle koordine çalışmalar oluşturmak.
  • Talep doğrultusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına merkez amaçları doğrultusunda danışmanlık yapmak.