Çocuk Eğitimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığıyla toplumların gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bilinen bir gerçektir. Bilimsel düşünme yöntemlerinin geçerliliği olan tek yöntem olduğunu düşünmek ise yanıltıcı olabilir. Özellikle sanatın insan duygularını, yaratıcı düşünme gücünü geliştiren boyutunun bireyin gelişiminde göz ardı edilmemesi gerekir.

Çocukların erken yaşta bilim ile tanışması, bilim okur yazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerilerini ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi belli bir süredir dünyada da kavranmış ve bu amaçla “ Çocuk Üniversitesi” oluşturma çalışmaları başlatılmıştır.

Çocuk Üniversitesi, okulun sahip olmadığı uzmanlık bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanısıra, doğru soru sorma yöntemlerini, öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı için de çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme becerilerini oluşturabilirler. Bu düşünce yapısını benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada birçok ülkede çalışmalarına farklı sistemlerle devam etmektedir.

Kıbrıs İlim Çocuk Üniversitesi STEM sistemi doğrultusunda, atölye çalışmaları boyutunda bir program yürütecektir. STEM ( Science, Teknology, Enginiring, Mathematic) eğitimi; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu eğitimin kullanıldığı ve yaygınlaştığı ülkelerden biri de ABD’dir. ABD’de, STEM okulları kurulmuş, bu okullar birçok eyalete yaygınlaştırılmıştır. Bu okulların amacı; STEM alanlarında üniversite eğitimine ve kariyere ilgi duyacak öğrenci portfolyosunu genişletmektir. Bu hedefte küçük yaştan itibaren çocukların bu sistem içinde yetiştirilecek gelecek yüzyıllara katkı verebilecek insan gücünü oluşturmaları hedeflenmiştir. Sistem eyaletlerde açılan okulların yanısıra üniversiteler bünyesinde kurulan STEM merkezleri ilede desteklenmektedir.

Türkiye’de STEM eğitimine bakttığımızda; gelişen dünyada ülkemizin de bu yapı için de farklı üniversitelerin bünyesinde çalışmalar yürüttüğünü görmekteyiz. Üniversitelerin bünyesindeki yapılanmaların isimleri “Çocuk Üniversitesi” olsada farklı sistemlerle çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir.

KKTC’ de ise Üniversitemizin bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi ( Çocuk araştırmaları ve Eğitimi Merkezi) bir ilk olmanın sorumluluğunu taşımaktadır.