Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Amacımız

Dünyada ve ülkemizde disiplinler arası bir organizasyon altında kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadınların, çocuk, engelli ve mağdur bireylerin karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi, yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Kadının, sosyal, ekonomik, hukuksal ve siyasi alanlarda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis ederek, toplumsal kültürün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla stratejiler ve politikalar geliştirip, üniversitelerin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile araştırmalar, incelemeler ve etkinlikler yaparak hayata artı değerler katmasını sağlamaktır.

Kadınların, çocukların ve mağdur olmuş bireylerin yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel sorunların erken dönemde tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik önleyici, bireysel, sosyal, ekonomik, hukuki stratejiler, politikalar ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek.

Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak.

Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri yapmaktır.

kiukam-metin-1