Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Misyon

KİÜ-KAM Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversitemizde farklı bilim alanlarında bulunan akademisyenler ve /veya üniversite dışındaki diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak, ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirmek için kadınların ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik politika ve uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayacak bilimsel bilginin üretilmesine olanak sağlamak, üretilen bilgiyi başta politikacılar olmak üzere çeşitli toplum kesimlerine ulaştırmaktır.

Kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmayı, kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlı ve bilgili gençlerin yetiştirilmesine ve bu bakış açısının toplumda yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı, kadınları her alandaki hak ve olanakları ile bunlara erişim yolları hakkında bilgilendirip, erkeklerle eşit hakları istemek konusunda bilinçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmayı görev edinmiştir.

kiukam-metin-2