Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Vizyon

KİÜ-KAM Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin vizyonu, kadının kendini gerçekleştirebilmesi ile varoluşunu sağlamak ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği zihniyetinin oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bulunulmasını desteklemek, kadınların liderlik, girişimcilik ve yöneticilik vasıflarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, kadınları hakları konusunda bilgilendirip onlara bu konuda destek vermek, kadın sağlığı konusunda bilinçlendiren, yönlendiren faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle kadının ekonomik ve sosyal statüsünü yükseltmek hususunda sadece ulusal değil uluslararası alanda etkili, güçlü ve öncü bir merkez olmak.

Kadın konusunda gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, paneller, kongreler, atölye çalışmaları ve sempozyumlar düzenlemek ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve kadın sorunları konusunda toplumsal güçlü kadın farkındalığı yaratmaktır.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/bimcsuedu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
kiukam-metin-3

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/bimcsuedu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
kiukam_logo_son