Kariyer Merkezi

Eğitim

Çağımızda her alanda gerçekleşen değişim iş hayatını da etkilemektedir. Değişime ayak uydurabilmenin en etkili yoku “eğitim”dir. Mesleki eğitim dışında kendi yeteneklerini tanıyabilen, yeniliklere açık olabilen, işine ait hedeflere yönelebilen, ekip çalışması, çalışma ortamları için gereklidir. Eğitimin sürekli olması ve çalışanların sistemli bir şekilde bu eğitimleri alarak kişisel gelişimlerini sağlamaları zorunluluk haline gelmiştir.