Eğitimler

İş hayatındaki hızla değişimle birlikte hemen her gün yeni bir kavram, yeni bir konu hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri rekabet ortamında uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendi kendine sağladığı, devamlılığı olan eğitim yetkinliğin, etkililik ve verimliliğin temel noktasıdır.

Uzlaştırmacı Eğitimi

Uzlaştırma eğitiminin içeriği, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken nitelikler ve bu niteliklerin geliştirilmesini kapsar.

Kurumsal Eğitimler

Ücretsiz Eğitimler