Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Kurum hedefinden sapmaya sebep olabilecek risklerin yönetilmesinin sağlanabilmesi amacıyla kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumsal risk yönetimi ile ilgili uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Risk Tanımı ve Temel Kavramlar
 • Risklerin Sınıflandırılması
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı
 • Riskler Yönetilirken Yapılan Temel Hatalar
 • Kurumsal Risk Yönetiminde Başarı İçin Kritik Etkenler
 • Kurumsal Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar
 • Risk yönetimi İç Denetim İlişkisi
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Adımları
 • Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Risk Haritası
 • Risk Aksiyon Planının Oluşturulması
 • Ana risk göstergelerinin belirlenmesi /erken uyarı sistemlerinin kurulması

Kimler Katılabilir:

İşletme sahipleri, şirketlerin ilgili departman çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller…

Eğitimin Süresi:
8 Saat