Siyasal Seçim Pazarlama

Strateji

Seçmen kitlesi pazar araştırması

Hedef Seçmen Kitlesini bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma

Politika-Siyaset ve Seçim pazarlama karması

Siyasal Pazarlama 2.0 ve 3.0

Seçimler için Web ve Sosyal Medya kullanımı

Web ve Sosyal Medya kullanımı için planlama, uygulama ve kontrol

Politik iletişim için Facebook, Twitter, LinkedIn ve Google+ kullanımı

Aday blog ve web yönetimi

E-posta gönderme teknikleri

 

Söz Söyleme ve Hitap Sanatı

Münazara kültürü

Siyasal metin yazarlığı

Söylem, slogan ve içerik üretimi

Sözlü ve sözsüz iletişim

Geri bildirim etkinliği

Aktif dinleme

Etkili bir kamuoyu sunumu için adımlar

Siyasal Pazarlamada Medya Çalışmaları

Seçim Kampanyası Medya Ofisi planlaması

Bülten hazırlama teknikleri

Video içerik üretme

Dijital medya

Canlı yayın stratejileri

Kitlesel manipülasyon teknikleri

Rakip analizi ve ölçümleme

Sandık ve Sonuç Yönetim Sistemi

İstatistik ve veri akışı yönetimi

Faaliyetlerin planlanması

Eylemlerin uygulanması ve sonuçların izlenmesi

Etkinlikler düzenleme

Hedeflere ulaşmak için en uygun söylem seçimi ve düşüncesi

Proje tanımı

Ekonomik yönlerin değerlendirilmesi yoluyla bütçe tanımı

Tanıtım: sosyal medya üzerinden çevrimiçi ve geleneksel medya üzerinden çevrimdışı

Etkinliğin pratik organizasyonu.

Seçim sistemi ve özgüllüğü

Çoğulculuk sistemleri

Çoğunluk sistemleri

Oransal sistemler

Karışık sistemler

Siyasi-seçim araştırma ve anketleri

Seçim öncesi anketler

Aday ve parti kampanyası analizleri

Lider ve siyasi parti konumlandırma analizleri

Kampanya etki değerlendirmeleri

Seçim projeksiyonları ve seçim sonrası anketler

Politika için Siyasal Liderlik

Kişilerarası etki

Liderlik Stilleri ve Teknikleri

Spin Doctoring (Akıl Hocalığı)

Siyasal marka ve aday imaj yönetimi

Rol ve etkinlik gelişimi

Stratejiler ve teknikler

Seçim Kampanyası için Bağış Toplama

Bağış toplama modelleri

Bağışçılarla olan ilişkinin yönetimi

Bütçeleme ve personel modelleri

Etkili ve etik profiller

Telefon bankacılığı, eğlence ve özel etkinlikler

 

 

Seçim Kampanyası Yönetimi

Seçim kampanyası için insan kaynakları yönetimi ve organizasyonu

Tematik kampanya

Bölgesel kampanya

Vaka çalışmaları

Seçim Kampanyası için Yenilikçi İletişim Teknikleri

Grafik, video ve dijital tasarım

Modelleme ve 3D animasyon

Arttırılmış gerçeklik

Mobil uygulamalar

Video eşlemesi

Uluslararası seçim kampanyalarından örnekler

Obama ve Trump modeli Kampanya Karşılaştırması (Final)