Uzlaştırmacı Eğitimi

Uzlaştırma eğitiminin içeriği, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken nitelikler ve bu niteliklerin geliştirilmesini kapsar.

Eğitim Programının İçeriği

Eğitim teori ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşur. Teorik eğitim; adayların, uzlaştırmacılık ile ilgili donanımlarını tamamlamalarını; Pratik eğitim ise bilgilerini örnek olaylar ile geliştirmelerini sağlar.
Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenir. Derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Eğitimlerin içerikleri ve ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nın açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilir.
Eğitime Kimler Katılabilir:

1. Avukatlar için baroya kayıtlı olmak (Belgelendirilecektir.) ,
2. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler için üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi mezunu olmak, aşağıdaki derslerden en az ikisini almış olmak (Lisans Diploması ve transkript ile belgelendirilecektir.);

1. Anayasa Hukuku
2. Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
3. Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
4. Ceza Muhakemesi Hukuku
5. Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
6. Ticaret Hukuku
7. İş Hukuku
8. Borçlar Hukuku

Uzlaştırmacı Eğitimi Müfredatı
1. Uzlaştırma
Onarıcı Adalet Anlayışı
Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli
Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi
Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması
Uzlaştırma Müzakereleri
Mağdurun Zararının Giderimi
Uzlaştırmanın Sonucu
Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

2. İletişim
İletişim Kavramı
İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
İletişim Modeli
Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi
Savunucu ve Açık İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

3. Müzakere Teknikleri
Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması
Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi
Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması
Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması
Müzakere Etiği
Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi

Eğitimin yapılacağı iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Trabzon, Kayseri, Diyarbakır

Eğitimin Tarihi ve Yeri: Önbaşvurular alındıktan sonra açıklanacaktır.
Her eğitim için kontenjan 30 kişidir.

Eğitimin Süresi:
48 Saat (36 Saat Teorik + 12 Saat Uygulama)

Türkiye Temsilciliği

*Online Ödeme : https://op.csu.edu.tr/sem/pay/

Ücretlerimize KDV Dahildir.
İletişim: uzlastirmaci3@csu.edu.tr /  uzlastirmaci4@csu.edu.tr

Ön başvuru formu sadece iletişim amaçlı olup kesin kayıt için evrakların teslimi ve ücretin ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

CSU SEM
Ziraat Bankası
860/Lefkoşa/KKTC Şubesi
860-201400-5014
TR 8200 0100 0860 0020 1400 5014

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için