Senaryo Yazarlığı

Eğitimin Amacı:
Bir hikâyenin temel öğelerini inceleyebilme, senaryonun dramatik yapısını oluşturma, zaman ve mekân örgüsünü kurabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Eğitimin İçeriği:
• Film Fikri
• Sinopsis: Bir Sorunsal Olarak Öykü
• Öykü/Öykülemenin Teknik Tasarımı
• Senaryonun Öğeleri ve Serim
• Senaryoda Bakış Açısı, Başlama Noktası, Atmosfer, Karşıtlık, Rastlantı
• Karakter Yaratımı
• Edebi Tretman
• Sahne Sıralaması
• Diyalog Tekniği
• Sahne Sıralı Tretman
• Senaryo
• Uyarlama

Eğitimin Tarihi:
05.01.2018

Telefon:
533 837 11 66

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için