Sosyal Medya Okuryazarlığı

Eğitimin Amacı:
Katılımcılara; kitle iletişim araçları yoluyla elde edinilen mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazandırmak.

Eğitimin İçeriği:
• Sosyal Medya Nedir?
• Sosyal Medya’nın Tarihsel Gelişimi
• Sosyal Medya’nın Önemi
• Doğru Bilgiye Ulaşma Yöntemleri
• Sosyal Medya Yönetimi

Kimler Katılabilir:
Sosyal Medyayı etkin kullanmak isteyen herkes.

Eğitimin Süresi:
8 Saat

Eğitimin Tarihi: 
29.12.2018

Eğitici:
Yard. Doç. Dr. Ayman KÖLE

Telefon:
533 837 11 66

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için