Türkçe Eğitimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin vizyonu, alanıyla ilgili etkin bir kurum olarak, Türkçe dili öğretiminde bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması ve pekiştirilmesi için gerekli öğrenme ortamını oluşturmak, dil öğretimi konusunda araştırma, uygulama ve yayın etkinliklerinde bulunmak ve böylece, bu alanda Türkiye'de ve dünyada önde gelen bir kurum olmayı benimsemektir.

Misyonumuz

Alanıyla ilgili etkin bir kurum olan merkezimiz, Türkçe dili öğretiminde bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması ve pekiştirilmesi için gerekli öğrenme ortamını oluşturmak.

Öğretim Modeli

Öğrencilerimize iletişimsel model çerçevesinde Türkçe öğretmekteyiz. Amacımız öğrencilere gramer odaklı dil öğretimi değil, iletişimsel odaklı bir eğitim vermektir.

Öğretim Teknikleri

​​Kurslarımıza katı​lan öğrencilerin giriş özellikleri dikkate alınarak, öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Öğretim teknikleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

KİÜ TÖMER Farkı

KİÜ TÖMER olarak dil öğretimi sürecinde öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine eşit düzeyde önem verilmekte ve Avrupa Dil Çerçeve Metni bağlamında yer alan ilgili yeterlilikler dikkate alınarak dersler planlanmaktadır. Bunlara ek olarak gramer bilgisi doğrudan değil sezdirme yöntemiyle anlatılmaktadır.

ogrenci_tomer

Seviye Belirleme

Seviye Belirleme Sınavı dört temel dil beceresini ölçmeye yöneliktir. Sınav sonucunda alınan puana göre seviye belirlenir ve seviyeye uygun sertifika KİÜ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir.

ogrenci_tomer2

Eğitimde BT Yöntemi

Bilişim Teknolojileri (BT) öğrenme sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sayede, bilgi öğrenciye görsel, işitsel ve yazılı olarak sunulup, öğrenme sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

tomer_grup_eigitimi

Grup Tartışmaları

KİÜ TÖMER, öğrencilerin anlatma becerilerini geliştirmek için derslere ek olarak konuşma ve yazma kulüpleri düzenlenmekte, öğrencilere Türkçeyi doğru ve etkili konuşmaları için etkinlikler düzenlemektedir.

Hesap Bilgileri

Kıbrıs İlim Üniversitesi

Ziraat Bankası - TL

IBAN:    TR49 0001 0008 6000 2014 0050 26

tomer.logo
Tömer Başvuru Formu
Adınız / Your Name*
Soyadınız / Your Surname*
Cep Telefonunuz / Mobile Number*
E-posta / E-mail*
Şehir / City
Mesajınız / Your Message
Öğrenci Adayı Durumu
Öğrenci Adayı Kaynağı