Türkçe Eğitimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin vizyonu, alanıyla ilgili etkin bir kurum olarak, Türkçe dili öğretiminde bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması ve pekiştirilmesi için gerekli öğrenme ortamını oluşturmak, dil öğretimi konusunda araştırma, uygulama ve yayın etkinliklerinde bulunmak ve böylece, bu alanda Türkiye'de ve dünyada önde gelen bir kurum olmayı benimsemektir.

Misyonumuz

Alanıyla ilgili etkin bir kurum olan merkezimiz, Türkçe dili öğretiminde bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması ve pekiştirilmesi için gerekli öğrenme ortamını oluşturmayı, dil öğretimi konusunda araştırma yapmayı, uygulamayı ve yayın etkinliklerinde bulunmayı ve böylece bu alanda Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmayı benimsemiştir. ​​

Öğretim Modeli

KİÜ TÖMER olarak öğrencilerimize iletişimsel model çerçevesinde Türkçe öğretmekteyiz. Bu bağlamda amaç öğrencilere gramer odaklı dil öğretimi değil, iletişimsel odaklı yani Türkçeyi günlük hayatında aktif olarak kullanabilecek şekilde dil öğretmektir. Bu dil öğretimi sürecinde öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine eşit düzeyde önem verilmekte ve Avrupa ortak başvuru Metni bağlamında yer alan ilgili yeterlilikler dikkate alınarak dersler planlanmaktadır.

Öğretim Teknikleri

Kurslarımıza katılan öğrencilerin giriş özellikleri dikkate alınarak, aşağıda sıralanan öğretim yöntemleri kullanılmaktadır:
- Aktarma
- Rol oynama ve yaratıcı drama
- Grup tartışmaları
- Sunum
- Proje tabanlı öğretim

Bilişim Teknolojileri (BT) öğrenme sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

KİÜ TÖMER Farkı

KİÜ TÖMER olarak dil öğretimi sürecinde öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine eşit düzeyde önem verilmekte ve Avrupa Dil Çerçeve Metni bağlamında yer alan ilgili yeterlilikler dikkate alınarak dersler planlanmaktadır. Bunlara ek olarak gramer bilgisi doğrudan değil sezdirme yöntemiyle anlatılmaktadır.

ogrenci_tomer

Seviye Belirleme

Seviye Belirleme Sınavı dört temel dil beceresini ölçmeye yöneliktir. Sınav sonucunda alınan puana göre seviye belirlenir ve seviyeye uygun sertifika KİÜ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir.

ogrenci_tomer2

Eğitimde BT Yöntemi

Bilişim Teknolojileri (BT) öğrenme sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sayede, bilgi öğrenciye görsel, işitsel ve yazılı olarak sunulup, öğrenme sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

tomer_grup_eigitimi

Grup Tartışmaları

KİÜ TÖMER, öğrencilerin anlatma becerilerini geliştirmek için derslere ek olarak konuşma ve yazma kulüpleri düzenlenmekte, Türkçeyi doğru ve etkili konuşmaları için etkinlikler düzenlemektedir.

BANK DETAILS

BANK NAME: ZIRAAT BANK
ACCOUNT NAME: KIBRIS İLİM UNİVERSİTESİ LTD.

ACCOUNT NO : 0860-201400-5025
IBAN: TR76 0001 0008 6000 2014 0050 25(USD Account)
SWIFT CODE : TCZBTR2A