Programlar

  • Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Küreselleşme ile sınırların ortadan kalktığı ve zaman kavramının daha da önem kazandığı günümüzde en hızlı ve en güvenilir kabul edilen havacılık sektörü dünyada ve ülkemizde olağanüstü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Söz konusu gelişmeler havacılık sektöründe artan oranda nitelikli insan gücü ve nicel anlamda operasyonel profesyonel ihtiyacının arttığını göstermektedir.

HMYO Misyon ve VizyonuKİÜ HMYO, havacılık sektörünün operasyonel profesyonel ihtiyacını gidermek üzere Havacılık Yer Hizmetleri Yönetimi ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümlerinde havacılık nosyon ve donanımına sahip operasyonel insan gücünü en etkin şekilde yetiştirmeyi misyonu ve bu alanda dünyanın tanınmış üniversitelerinden biri ve Kuzey Kıbrıs’ta en iyisi olmayı vizyonu olarak benimsemiştir.

HAVACILIK YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HYHY) BÖLÜMÜ

Sivil Havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve yapılan düzenlemeler, giderek daha çok sayıda havayolu şirketinin sivil havacılık sektörüne katılmasını teşvik etmekte ve paralel olarak havayolu ile yolcu ve kargo taşımacılığı, ulusal ve uluslararası uçuşlar ve uçuş noktaları hızla artmaktadır. Havacılık sektöründeki hızlı sürdürülebilir gelişmeler ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve işletmelerde nitelikli insan gücü ihtiyacını arttırmaktadır. Sözkonusu ihtiyaç yer hizmetleri yönetiminin gelişimini tetikleyerek uluslararası standartlar çerçevesinde yer hizmetleri yönetiminin kalitesini de doğrudan etkilediği değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme kapsamında KİÜ uluslararası sektörün ihtiyacına cevap vermek üzere etkin bir Havacılık Yer Hizmeti programı hazırlamıştır.

HYHY Amaç ve Hedefleri

Havacılık sektörü hızla gelişirken aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu operasyonel havacı insan gücü açığı da giderek artmaktadır. KİÜ, sektördeki kamu ve özel işletmelerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş yer hizmetleri personeli talebini karşılamayı amaçlamaktadır.

KİÜ Havacılık Yer Hizmetleri Yönetimi programı ile temel olarak, sivil havacılık organizasyonları, kuralları ve sektörünü iyi bilen, uluslararası havacılık yer hizmetleri alanında operasyonel bilgi ve beceri ile donatılmış akademik nosyona sahip profesyonel havacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

HYHY İş Olanakları

Havayolu ve Havaalanı İşletmeleri, Havacılık Kamu Kurum ve Kuruluşları, Endüstriyel Havacılık İşletmeleri, Turizm ve Lojistik Kuruluşlar HYHY Bölümü mezunlarının potansiyel iş alanlarıdır.

HYHY Bölüm Bilgileri

Havacılık Yer Hizmetleri Yönetimi Programı, ulusal ve uluslar arası havacılık kurallarına uygun, iki yıl, dört dönem, 120 AKTS kredi ve 15 iş günü stajdan oluşmaktadır. Mezuniyet için, KİÜ yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde, tüm derslerin minimum 2.00 ortalama kredi ile tamamlanması gerekmektedir.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (SHKH) BÖLÜMÜ

Teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler, bu gelişmeler yönelik yapılan yeni düzenlemeler ile sivil havacılık sektöründe yolcu taşımacılığını daha da kolaylaştırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Havacılık sektöründeki sürdürülebilir gelişmeler, ulusal ve uluslararası anlamda, uçak içi ve dışı dahil her alanda ve her düzeyde nitelikli insan gücü ihtiyacını artırmaktadır.

SHKH Amaç ve Hedefler

Artan uçak sayısı ile birlikte ulusal ve uluslararası uçuşlar ve yolcu sayısı hızla artmakta ve bu hızlı süreç kabin görevlisi ihtiyacını da artırmaktadır. KİÜ, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu talebini karşılamak üzere profesyonel kabin hizmetleri personelini en etkin şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KİÜ, SHKH programı ile, temel olarak, Sivil Havacılık sektörünü ve diğer sektörlerle ilişkisini iyi bilen, uluslararası sivil havacılık organizasyonları ve kuralları, kabin memuru görev ve sorumlulukları, uçuşta servis, normal emniyet usulleri, ekip kaynak yönetimi (CRM), yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilk yardım konularında akademik nosyona sahip profesyonel kabin görevlilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
SHKH İş Olanakları

Havayolu ve Havaalanı İşletmeleri, Havacılık Kamu Kurum ve Kuruluşları, Havacılık Eğitim Kurumları ve Turizm Kuruluşları SHKH Bölümü mezunlarının potansiyel iş alanlarıdır.

SHKH Bölüm Bilgileri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, ulusal ve uluslar arası havacılık kurallarına uygun, iki yıl, dört dönem, 120 AKTS kredi ve 15 iş günü stajdan oluşmaktadır. Mezuniyet için, KİÜ yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde, tüm derslerin minimum 2.00 ortalama kredi ile tamamlanması gerekmektedir. SHKH programına öğrenci kabulünde kabin hizmetleri mesleğinin gerektirdiği KİÜ yönetmeliğinde belirtilen özel şartlar aranabilecektir.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: 
Doç. Dr. İsmail Hakkı DOĞANKAYA
hakkidogankaya@csu.edu.tr
0392 650 00 00