Programlar

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 2013 yılında kurulmuş; ilk öğrencilerini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında kabul etmiştir. Halen YÖDAK onaylı İngilizce Hemşirelik Bölümü ve YÖK onaylı Türkçe Hemşirelik Bölümü ile yoluna devam eden Fakültemizde, diğer bölümlerin eğitime başlama çalışmaları devam etmektedir.

Yaşam kalitesi ilişkisini kavrayan, 21. yüzyılın sağlık sektöründe bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri izleyen ve bu değişimleri yönetebilen, araştırmacı, sorgulayıcı, bağımsız, toplumsal sorumluluk duygusu yüksek, etik değerlere bağlı, uluslararası düzeyde geçerli bilgi ve beceri birikimine sahip çağdaş sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim faaliyetlerinde insan ve sağlık konularına bütüncül yaklaşım ilkesi temel alınmıştır.

Öğretim programlarında yer alan mesleğe özgü zorunlu derslerin yanısıra, öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersler de bulunmaktadır. Fakültemizde deneyimli ve güçlü eğitim kadrosu tarafından kuramsal olarak işlenen dersler, klinik beceri laboratuvarlarında yapılan uygulamalarla desteklenmektedir. Eğitim teknolojisindeki en son yenilikler doğrultusunda laboratuvar araçları ve malzemeleri sürekli güncellenmektedir.

Öğrencilere klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projeleri ile profesyonel iş hayatına hazırlanma olanağı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, Üniversitemizde yürütülen kulüp çalışmalarına katılarak sosyal gelişimlerini de güçlendirme olanağı bulmakta, ayrıca Üniversitede gerçekleşen kültürel ve sosyal etkinliklerden yararlanmaktadırlar.

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce Hazırlık Okulu’nda eğitim almakta ya da doğrudan birinci sınıfa başlayabilmektedirler. Müfredatta devam eden akademik ve mesleki İngilizce dersleri ile güncel literatürü izleyen ve uluslararası arenada da kendisini ve çalıştığı kurumu üst düzeyde temsil edebilecek mezunlar hedeflenmektedir.

YÜKSEKOKUL MÜDÜR VEKİLİ: 
Prof. Dr. iSMAİL HAKKI BAHAR

AKADEMİK KADRO

Yrd. Doç. Dr.

Gül Deniz YILMAZ YELVAR

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

.

Öğr. Gör.

Hülya ÖZBEŞER

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Öğr. Gör.

Kubilay TARIMAN

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ