• Spor Bilimleri
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Sağlık Yönetimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yüksek Öğretim Kurumu ve YÖDAK onayı ile 2014-2015 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Fizyoterapistlik mesleği, yaralanma, hastalık, özür, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekim tarafından konulan tanı sonrası hareket ve fiziksel fonksiyonların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,  hastalık durumları dışında ise, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve fonksiyonel kapasitelerini artırmak amacıyla fizyoterapi değerlendirmesini yaparak kişiye özel tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi, beceri kazanmış rehabilitasyon ekibinin önemli bir parçası olan meslektir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, dünyada özellikle savaşlardan ve fiziksel fonksiyon kayıplarına neden olan hastalıkları takiben doğmuş ve gelişerek günümüzdeki güncel halini almıştır. Fizyoterapide kullanılan birçok değerlendirme ve tedavi yöntem fizyoterapistler tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde tıp biliminde ve sağlık bakımındaki gelişmeler yaşam süresini uzatmıştır Buna bağlı olarak sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında ve bağımsızlığın sürdürülmesinde fizyoterapistlere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Fizyoterapistler; ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki, tıp/dal merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, kaplıca merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları / göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde , protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda, endüstri alanlarında, okullarda ve evde bakım merkezlerinde görev yapabilirler. Ayrıca akademik anlamda ilerlemek isteyen fizyoterapistler mezuniyet sonrası ilgili sınavları kazanarak ve eğitimleri alarak bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler.

Eğitim / Öğrenim

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2014-2015 öğretim yılında Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmıştır.

Bölümümüzün misyonu, eleştirel ve özgün bakış açısına sahip, etik prensiplere bağlı, mesleki otonomisine sahip çıkan, çağdaş, bilim üreten ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen fizyoterapistler yetiştirmek, bilimsel çalışmaları ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimine katkıda bulunmak, mesleğimizi ve üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektir.

Program Öğrenme Çıktıları

 1. Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilişkili biyomedikal kavram ve prensiplerin (anatomi, fizyoloji, biyokimya, patoloji, biyomekanik, motor kontrol, tıbbi görüntüleme, farmokinetikler) bilinmesi
 2. Davranış ve hastalık üzerine etkili olan kişilik özellikleri, psikososyal ve bilişsel faktörlerle ilgili kavram ve prensiplerin bilinmesi
 3. Klinik karar verme ve problem çözme süreçlerine ait bilgiye sahip olma
 4. Hizmet alan kişinin hikayesi, sağlık durumu ve devam eden tedavisi ile ilişkili fizyoterapi bilgisinin toplanmasına ait bilgilerin öğrenilmesi
 5. Hizmet alan kişiye ait sağlık ve yaşam tarzı profilini oluşturabilme becerisini kazanma
 6. Bir veya daha çok işe yarar hipoteze yol gösteren toplanmış bilginin analiz, sentez ve yorumlama fizyoterapi tanısını koyabilme becerisini kazanma,
 7. Bilginin toplanmasında deontolojik özelliklere saygı duyma ve bilginin yorumlanmasında eleştirel bilimsel bir tutuma sahip olma
 8. Fizyoterapi değerlendirmesinin temel bileşenleri, yöntemleri ve değerlendirme süreçlerinin bilinmesi
 9. Fizyoterapi teknikleri, yöntemlerini uygulayabilme ve mudahale stratejilerini belirleyebilme becerisini kazanma
 10. Fizyoterapi müdahaleleri ile ilişkili endikasyonlar, kontraendikasyonlar, riskler ve dikkate alınması gereken önlemlerin bilinmesi
 11. Yaratıcı, kararlı , hasta odaklı, ekip anlayışına sahip olma tavrının geliştirilmesi
 12. Klinik uygulamayı içeren araştırma metotlarını geliştirme, yayınları değerlendirme, araştırma sonuçlarını pratiğe uygulama becerisi kazanma
 13. Kanıta dayalı uygulamaların temel prensiplerini öğrenme
 14. Sağlık hizmetlerinde bilgi kaynaklarını kullanma, veri toplama, raporlama, klinik organizasyonun yönetilmesi

Kariyer Olanakları

Fizyoterapistler; ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki, tıp/dal merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, kaplıca merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları / göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde , protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda, endüstri alanlarında, okullarda ve evde bakım merkezlerinde görev yapabilirler. Ayrıca akademik anlamda ilerlemek isteyen fizyoterapistler mezuniyet sonrası ilgili sınavları kazanarak ve eğitimleri alarak bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler.

İletişim: 

Dr. Fazıl Küçük Caddesi No:80 Ozanköy/Girne/KKTC
Tel: 0392 6500000
Fax: 0392 6500030
E-posta: info@kiu.edu.tr