Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksek Öğretim Kurumu ve YÖDAK onayı ile 2014-2015 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3 programda; YÖK onaylı Fizyoterapi, Optisyenlik, İlk ve Acil Yardım programlarında örgün eğitim verilmektedir. Amacımız, Ülkemizde ve Dünyanın her hangi bir noktasında evrensel ölçülerde sağlık hizmeti verecek yetkinlige sahip bireyler yetiştirmektir. Her programda öğrencilerimize ilgi duydukları alanlarda profesyonel beceri kazandırmak üzere bilimsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Üniversitemizde öğrenciler, alanında tanınan güçlü akademik kadrosu ile kampüsümüzde yer alan modern binasında ileri teknolojik donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı beceri laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, kafeterya ve dinlenme alanları ile eğitimine devam etmektedirler. Ayrıca sizlerin alanında nitelikli, güncel ve zengin basılı ve dijital kaynağa ulaşabileceğiniz üniversite kütüphanesi bulunmaktadır.

 

Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerimize öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, uygulamalı eğitimde edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla, Dr. Akçicek Devlet Hastanesi klinikleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde ve sağlık merkezlerinde, ayrıca alanlarıyla ilgili kurum ve işletmelerde staj yapma imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında Kıbrıs İlim Üniversitesi Kampüsünde yer alan her türlü kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe katılabilmektedirler.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sağlık sektörünün ihtiyacı doğrultusunda programlar açarak hem sağlık sektörüne uzman teknikerler kazandırmakta hem de mezun olan öğrencilere iş imkânları yaratmaktadır.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: 
Yrd. Doç. Dr. Naile ALANKAYA
nailealankaya@csu.edu.tr
0392 650 00 00

AKADEMİK KADRO

Doç Dr.

Ersan BERKSEL

FİZYOTERAPİ PROGRAMI
Öğr. Gör.

Fatma Ayşin KURAK

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YRD.
Öğr. Gör.

Evrim AVCI

OPTİSYENLİK PROGRAMI BAŞKANI
Öğr. Gör.

Seda ERDOĞAN

FİZYOTERAPİ PROGRAMI BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr.

Naile ALANKAYA

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
Öğr. Gör.

Selda KALYONCU DEMİR

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
Yrd. Doç. Dr.

Turhan ONARLIOĞLU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör.

Hülya GÜLLERCİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU