İlk ve Acil Yardım Programı

Yaşamı tehlikeye düşüren tüm hastalık ve kaza durumlarında ilk beş dakika ve yarım saatin önemi göz önüne alındığında, temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikerleri, acil sağlık hizmetinin vazgeçilmez unsurlarıdırlar.

İlk ve Acil Yardım Programı’nın Amacı
Yaşamı tehlikeye düşüren tüm hastalık ve kaza durumlarında ilk beş dakika ve yarım saatin önemi göz önüne alındığında, temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikerleri, acil sağlık hizmetinin vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Bu programın amacı; sorumluluk duygusu güçlü, soğukkanlı, olay yerini doğru bir şekilde değerlendirebilen, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü ystem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ambulansa yerleştirdikten sonra yolda gerekli acil bakım hizmetini veren, hastanın durumu hakkında form tutan, hastayı sağlık kuruluşuna teslim ederken, oradaki ilgililere hastanın öyküsünü aktarabilen, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan ekipleişbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

 

İlk ve Acil Yardım Teknikerinin Görevleri
İlk ve acil yardım teknkerleri acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı alanlarında görev alırlar.
 
Kariyer Olanakları
İlk ve Acil Yardım programından mezun olanlar ön lisans diploması ile İlk ve Acil Yardım Teknikeri unvanını almaktadırlar. Mezunlar kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ve acil ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Ambulanslarda ve hastanelerin acil servislerinde, acil müdahaleye gerek duyulduğu zamanlarda, hava ve deniz ambulanslarında, diğer yardım araçlarında görev yapabilmektedirler. Komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak ta çalışabilmektedirler. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ilk ve acil yardım teknikerleri, Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Hemşirelik alanlarında lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

AKADEMİK KADRO

Yrd. Doç. Dr.

Turhan ONARLIOĞLU

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI
Yrd. Doç. Dr.

Kubilay TARIMAN

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI
Öğr. Gör.

Hülya GÜLLERCİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI