Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Bu programın amacı; her geçen gün artan ve diş sağlığı alanında ihtiyaç duyulan ön lisans düzeyinde eğitim almış, bilgili, tecrübeli, diş hekimine yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin Görevleri
Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar. Ayrıca, klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır.

 

Kariyer Olanakları
Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar. Ayrıca, klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır.