Ameliyathane Hizmetleri Programı

Programın amacı; ameliyathanede ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında; ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında ameliyat ekibine yardımcı olan, kullanılan malzemelerin temin edilmesini, bakımını, korunmasını, sterilizasyonunu ve kayıt altında tutulmasını sağlayan ameliyathane hizmetleri teknikeri yetiştirmektir.

Ameliyathane Hizmetleri Teknikerlerinin Görevleri
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri "Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir. Bu tanım doğrultusunda ameliyathane hizmetleri teknikerlerinin temel görevleri şu şekilde sıralanabilir :

  • Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlayabilme
  • Ameliyathane ortamında gerekli olan cihaz bağlantılarını kurabilme
  • Ameliyathane ortamında gerekli olan cihaz bağlantılarını kurabilme
  • Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilme

 

Ameliyathane Hizmetleri Eğitimi
Ameliyathane Hizmetleri programında eğitim süresi iki yıldır. Programda yer alan dersler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmekte, mesleki uygulama dersleri ise Üniversitemizin tam donanımlı laboratuvarlarında ve anlaşmalı hastanelerin ameliyathanelerinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri unvanı İle mezun olmaktadır.

 

Kariyer Olanakları
Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar. Ayrıca, klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır.