Anestezi Programı

Bu programın amacı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek; ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek anestezi teknikerlerini yetiştirmektir.

Anestezi Teknikerlerinin Görevleri
Anestezi teknikerlerinin görevleri şunlardır:

  • Anestezi uygulaması öncesinde hastanın değerlendirilmesini ve hazırlanmasını sağlama
  • Anestezi uygulaması öncesinde ameliyat odasında gerekli hazırlıkları yapma
  • Anestezi uygulaması sırasında hastayı izleme, gerektiğinde müdahaleye yardımcı olma
  • Cerrahi sonunda hastanın uyandırılmasında ve hastanın odasına alınmasına kadarki süreçte hasta güvenliğini sağlama.

 

Anestezi Teknikerliği Eğitimi
Anestezi teknikerleri anestezi ekibinde yardımcı sağlık personeli olarak yer alır. Anestezi programı mezunları hastayı, hastalığı, kullanılacak İlaçlan ve bulundukları koşulların neler olduğunu çok yakından bilecek şekilde yetiştirilmektedir. Eğitim programımız, öğrencileri bu yönde gerekli bilgi ve beceriyle donanımlı hale getirme amacındadır. Öğrencilere eğitimleri boyunca gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler, alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından aktarılmakta, kazandıkları teorik bilgiler ilgili kliniklerde sorumlu öğretim elemanları denetiminde uygulamaya geçirilmektedir.

 

Kariyer Olanakları
Anestezi teknikerleri anestezi ekibinde yardımcı sağlık personeli olarak yer alır. Anestezi programı mezunları hastayı, hastalığı, kullanılacak İlaçlan ve bulundukları koşulların neler olduğunu çok yakından bilecek şekilde yetiştirilmektedir. Eğitim programımız, öğrencileri bu yönde gerekli bilgi ve beceriyle donanımlı hale getirme amacındadır. Öğrencilere eğitimleri boyunca gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler, alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından aktarılmakta, kazandıkları teorik bilgiler ilgili kliniklerde sorumlu öğretim elemanları denetiminde uygulamaya geçirilmektedir.